Forskningsansvarlige og professorer

Inden for hvert medicinsk speciale er der udpeget en forskningsansvarlig. Denne person har blandt andet det overordnede ansvar for den respektive afdelings, enheds eller sektors individuelle forskningsstrategi og -budget, og er samtidig ansvarlig for selv og i samarbejde med andre at producere forskning.

Følgende personer varetager pt. funktionen som forskningsansvarlige på Aalborg Universitetshospital:

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien

Professor, overlæge Rasmus Licht
E-mail: rasmus.licht@rn.dk

Professor, overlæge, Hans-Christoph Steinhausen
Tlf.: 97 64 33 09
E-mail: hces@rn.dk

Anæstesien

Professor, overlæge, ph.d. Bodil Steen Rasmussen
Tlf.: 99 32 23 87
E-mail: bodil.steen.rasmussen@rn.dk

Arbejdsmedicinsk Klinik

Overlæge, ph.d. Øyvind Omland
Tlf.: 96 31 34 00
E-mail: oo@rn.dk

Børneafdelingen

Professor, overlæge, dr.med. Finn Ebbesen
Tlf.: 99 32 13 10
E-mail: fe@rn.dk

Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen

Udviklingsterapeut, MLP Jane Andreasen
Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, afsnit A
Tlf.: 99 32 36 20
E-mail: jaan@rn.dk

Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje

Forskningsleder, ph.d., cand.cur. Erik Elgaard Sørensen
Tlf.: 99 32 68 07
E-mail: ees@rn.dk

Geriatrisk Afdeling

Overlæge, ph.d. Stig Andersen
Tlf.: 99 32 10 40
E-mail: lasa@rn.dk og stiga@dadlnet.dk

Gynækologisk/Obstetrisk afdeling
Professor Ole Bjarne Christiansen
Tlf.: 99 32 12 00
E-mail: olbc@rn.dk

Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling

Overlæge Jan Jesper Andreasen
Tlf.: 99 32 29 64
E-mail: jja@rn.dk

Hæmatologisk Afdeling

Professor, overlæge, dr.med. Hans E. Johnsen
Tlf.: 99 62 68 75
E-mail: haej@rn.dk

Infektionsmedicinsk afdeling

Professor, dr.med. Henrik Ib Nielsen
Tlf.: 99 32 65 25
E-mail: henrik.nielsen@rn.dk

Kardiologisk Afdeling

Professor, overlæge dr. med. Erik Berg Schmidt
Tlf.: 99 32 68 99
E-mail: ebs@rn.dk

Overlæge, ph.d. Svend Eggert Jensen
Tlf.: 99 32 49 21
E-mail: svend.eggert.jensen@rn.dk

Karkirurgisk Afdeling

Ledende overlæge, Allan Kornmaaler Hansen
Tlf. 99 32 29 71
Mail: akh@rn.dk

Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A
Professor, overlæge, dr.med. Ole Thorlacius-Ussing.
Tlf.: 99 32 25 25
E-mail: otu@rn.dk

Klinisk Biokemisk Afdeling

Overlæge, ph.d. Henrik Krarup
Tlf.: 99 32 15 70
E-mail: h.krarup@rn.dk

Professor, overlæge, dr.med. Søren Risom Kristensen
Tlf.: 99 32 31 68
E-mail: srk@rn.dk

Klinisk Genetisk Afdeling

Professor, ledende overlæge Michael Bjørn Petersen
Tlf.: 99 32 89 51
E-mail: michael.petersen@rn.dk

Klinisk Immunologisk Afdeling

Ledende overlæge Kim Varming
Tlf.: 99 32 11 25
E-mail: kv@rn.dk

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Professor, overlæge, dr.med. Henrik C. Schønheyder
Telefon: 99 32 32 31
E-mail: hcs@rn.dk

Kæbekirurgisk Afdeling

Overtandlæge, Thomas Jensen
Tlf.: 99 32 30 66
E-mail: thomas.jensen@rn.dk

Lungemedicinsk Afdeling

Afdelingslæge Ulla Møller Weinreich
Tlf.: 99 32 64 33
E-mail: ulw@rn.dk

Mammakirurgisk Afdeling

Overlæge Jens Peter Garne
Tlf.: 99 32 14 84
E-mail: jpg@rn.dk

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling

Professor, overlæge, dr.med. Peter Laurberg
Tlf.: 99 32 61 26
E-mail: peter.laurberg@rn.dk

Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling

Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Asbjørn Mohr Drewes
Tlf.: 99 32 62 28
E-mail: amd@rn.dk

Neurokirurgisk Afdeling

Prægraduat klinisk lektor, overlæge Preben Sørensen
Tlf.: 99 32 27 41
E-mail: prebsoe@rn.dk

Neurologisk Afdeling

Professor, overlæge dr.med. Flemming W. Bach
Tlf.: 99 32 19 28
E-mail: fwb@rn.dk

Nuklearmedicinsk Afdeling

Professor, overlæge, dr. med. Lars Jelstrup Petersen
Tlf.: 99 32 31 40
E-mail: lajp@rn.dk

Nyremedicinsk Afdeling

Professor, overlæge, dr.med. Jeppe Hagstrup Christensen
Tlf.: 99 32 66 30
E-mail: jeppe.hagstrup.christensen@rn.dk

Onkologisk Afdeling

Overlæge, dr.med Ursula Falkmer
Tlf.: 99 32 30 85
E-mail: u.falkmer@rn.dk

Ortopædkirurgien

Overlæge Sten Rasmussen
Tlf.: 99 32 25 92
E-mail: sten.rasmussen@rn.dk

Patologisk Institut

Professor, overlæge Mogens Vyberg
Tlf.: 99 32 16 04
E-mail: mv@rn.dk

Plastikkirurgisk Afdeling

Ledende overlæge, Kenneth Finnerup
Tlf.: 99 32 16 03
E-mail: kefi@rn.dk

Radiologisk Afdeling

Jens Brøndum Frøkjær
Tlf.: 99 32 32 41
E-mail: jebf@rn.dk

Reumatologisk Afdeling

Overlæge Annette Schlemmer
Tlf.: 99 32 16 77
E-mail: a.schlemmer@rn.dk

Socialmedicinsk Enhed

Overlæge Kirsten Fonager
Tlf.: 96 31 34 73
E-mail: k.fonager@rn.dk

Urologisk Afdeling

Overlæge Niels Chr. Langkilde
Tlf.: 99 32 17 09
E-mail: ncl@rn.dk

Øjenafdelingen

Professor, overlæge. dr.med. Henrik Vorum
Tlf.: 99 32 11 11
E-mail: henrik.vorum@rn.dk

Øre-, næse-, halskirurgisk Afdeling

Overlæge Michael Gaihede
Tlf.: 99 32 30 69
E-mail: mlg@rn.dk