Ny klinisk professor i socialmedicin

Forskningsansvarlig overlæge, ph.d. Kirsten Fonager er tiltrådt som klinisk professor i socialmedicin ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital.

Lagt online: 15.03.2017

Kirsten Fonager er uddannet læge i 1989 fra Aarhus Universitet og uddannet speciallæge i samfundsmedicin i 2004 og har siden 2005 været ansat som overlæge i Socialmedicinsk Enhed. Hun har siden 2012 og frem til sin ansættelse som klinisk professor været tilknyttet faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi ved Institut for Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet som lektor. 
Kirsten Fonagers forskningserfaring har i særlig grad været koncentreret om brug af kliniske og administrative registre til epidemiologiske studier. I de senere år har hun især fokuseret på den sociale prognose for specifikke helbredsproblemer. 

Målet med arbejdet som ny professor vil være at have fokus på at belyse socialmedicinske problemstillinger relateret til forskellige populationer. 

- Jeg vil have fokus på sociale faktorers betydning for udvikling af helbredsproblemer og den kliniske prognose samt på sociale konsekvenser af specifikke helbredsproblemer. En viden, der vil være til gavn for både patienter og klinikere. Dette fokus vil kræve tværfagligt samarbejde såvel lokalt med de kliniske afdelinger, primær sektor, andre fakulteter på universitetet og kommunerne som nationalt med de øvrige socialmedicinske enheder i Danmark, fortæller Kirsten Fonager.

Flere nyheder