Om Klinisk Institut

Klinisk Institut hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og er etableret 1. januar 2013. Instituttet er tæt integreret med og fysisk beliggende på Aalborg Universitetshospital, hvor forskning, uddannelse og klinik er forenet.

Instituttet ledes af institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj, som samtidig udfylder rollen som forskningschef ved Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland. Konstruktionen med én person til at varetage begge roller er vedtaget i samarbejde mellem Region Nordjylland (repræsenteret ved den Sundhedsfaglige Direktør) og Aalborg Universitet (repræsenteret ved Dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet).

Klinisk Institut er derfor i en unik position, som gør det muligt at kunne trække på de stærke kompetencer fra begge organisationer for at kunne nå sine mål.

Placering af Klinisk Institut i samspillet mellem Aalborg Universitet, Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital ses nedenfor:

Internt er Klinisk Institut organiseret på følgende måde:
Alle teknisk-administrative medarbejdere refererer til administrationschefen på Klinisk institut, mens de videnskabelige medarbejdere refererer til institutlederen.

De enkelte forskningsområder ledes af den ansvarshavende professor/overlæge (”forskningsansvarlige”). Forskerne har forskningsfrihed, men arbejder ud fra den overordnede strategi og de overordnede retningslinjer fra hhv. universitet, hospital, fakultet og institut.

About Department of Clinical Medicine in English (pdf)

Fakta og tal pr. 1. marts 2017

  • 42 professorer
  • 329 ansatte
  • 110 ph.d.-studerende
  • 145 medicinstuderende på kandidatdelen