Disputatsforsvar ved Benedict Kjærgaard

Det er med stor glæde at Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital inviterer til disputatsforsvar ved klinisk lektor og læge Benedict Kjærgaard, som forsvarer afhandlingen med titlen: Behandling af hypotermi, lungeemboli og andre livstruende tilstande med extra korporal membran oxygenering. Fra grisemodel til praktisk brug hos patienter

Tidspunkt

17.06.2022 kl. 13.00 - 19.00

Beskrivelse

Forsvaret finder sted

Fredag d. 17. juni 2022, kl. 13
I Auditoriet, Medicinerhuset
Aalborg Universitetshospital.

Efter forsvaret vil der være reception. Alle er velkomne

 

Bedømmelsesudvalg

Erik Berg Smith, Professor Emeritus, Dr. Med. (formand)
Klinisk Institut
Aalborg Universitet

Hans Kirkegaard, Professor, dr.med., forskningsleder
Institut for Klinisk Medicin – Center for Akutforskning
Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

Torben Wisborg, Professor, ph.d.
IKM, Campus Hammerfest
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
Tromsø, Norge
 

Om afhandlingen

Afhandlingen består af 13 artikler, der er resultatet af mere end 20 års arbejde, som både har været som hjerte-lunge-kirurg, som forsøgsdyrsforsker og som aktiv læge ved flyvevåbnets redningstjeneste. Det startede med et ønske om at kunne bringe en lille mobil hjertelungemaskine ud til sygehuse med henblik på behandling af dybt afkølede (hypoterme) patienter før det var almindeligt med dette, som man nu kalder cardio pulmonal support (CPS) og før dette for extra corporal membran oxygenering (ECMO). Ved hjælp af dyreforsøg blev der udviklet et landsdækkende hypotermihold, som alle sygehuse kunne konsultere og i givet fald få assistance fra med velvillig hjælp fra forsvarets redningshelikoptertjeneste. Med en del succesfulde tilfælde kom der naturligt tilfælde, der var udenfor behandlingsmulighed, og der blev lavet flere dyreforsøg med undersøgelser af hjertestop og af forhøjet kalium i blodet i relation til hypotermi og længden af hjertestop for at få mere viden om grænsetilfælde.

Udrykningsholdet var i løbet af 16 år med til at behandle 157 hypoterme patienter. Disse blev inddelt i grupper, der ikke kun var relaterede til kernetemperatur, men til om de var vågne, bevidstløse eller livløse, hvoraf kun de sidste fik ECMO, mens en del andre blev opvarmet med varmt vand i lungehulerne under ECMO-beredskab. I alt overlevede 108 patienter, og af 54 behandlet med ECMO overlevede 21 personer (39%), der ellers ville være døde.

Ved en tilfældighed blev et par patienter, der havde hjertestop på grund af en blodprop i lungen (lungeemboli), som vi ikke havde kendskab til før efter anlæggelse af ECMO og CT-skanning, trods hjertestop reddet af denne nye behandlingsform. Dette undersøgte vi nærmere og behandlede 35 patienter med lungeemboli og hjertestop, hvoraf de 25 overlevede efter blodpropsopløsende behandling og enkelte efter operation.

Selv om ECMO ofte kan redde en patient til en diagnose og kausal behandling er det dog en forudsætning at den primære behandling er god, hvilket ofte indebærer hjertelungeredning i længere tid. Flere af artiklerne er om dyreforsøg med forskellige måder at forsøge at optimere hjerte-lunge-redning.

Afhandlingen fandt, at man kan udnytte forskellige former for ECMO både under transport og til at vedligeholde cirkulation og iltning af blodet under forhold hvor normale former for genoplivning ikke virker, således at man kan få en diagnose på årsagen til tilstanden og i en del tilfælde kurere den underliggende årsag.

CPS har i mellemtiden fået udbredelse ved modtagelse af patienter med hjertestop. Nye perspektiver kan være at overveje om patienter med hjertestop, som det ikke er muligt at redde, måske dog kan reddes til at blive organdonor.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Auditoriet, Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg