AAU logo

Konference 31. januar 2017. Underernæring blandt syge og gamle

Nordjylland på vej med bedre evidensgrundlag og integrerede strategier

Tidspunkt

31.01.2017 kl. 12.00 - 16.10

Beskrivelse

Underernæring blandt syge og gamle er i stigende grad kommet på den politiske dagsorden de seneste år. Samfundsøkonomisk er det en stor belastning af sundheds- og pleje systemet, og omkostningerne for de berørte er store i forhold til forringet sundhed og forringet livskvalitet.Traditionelt falder dette område mellem region og kommune, der har henholdsvis ansvaret for sygehuse og plejesektoren herunder madsservice og maden på plejehjem. Dertil kommer at strategier kræver opbakning og aktiv involvering fra en lang række parter og professioner i sundheds- og plejesektoren samt i regioner og kommuner. Og endelig er sektoren helt afhængig af, at strategierne udvikles med baggrund i den stigende evidens og forskning, der er begyndt at komme på området. Denne konference ser nærmere på, hvordan forskningsagendaen kan styrkes, og hvordan samarbejdet om integrerede strategier kan styrkes. Endelig ser den på, hvad kommuner, universitet og Region Nordjylland gør på området. Hvor langt er vi med det digitale ernæringsforløb? Hvordan kan Nordjylland gå forrest med evidensgrundlag og integrerede strategier for maden i de store gryder? Og hvordan kan det komme kommuner og regioner til gode, gavne den lokale fødevareøkonomi og i sidste ende de borgere der er helt afhængig af god mad i det offentlige. Målgruppen er beslutningstagere og fagprofessionelle fra sundheds- og plejesektoren i Regionen og kommuner.

Deltagelse koster 375 inklusive forplejning

Se programmet her og tilmeld dig her