Ph.D. defense by Shahzleen Rajan

Klinisk Institut, Aalborg Universitet har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Shahzleen Rajan som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Pre-Hospital Interventions and Outcomes After Out-of-Hospital Cardiac Arrest

Tidspunkt

18.12.2017 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Mandag den 18. december, 2017 kl. 14.00
I det lille auditorium, Gentofte Hospital

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.


Vejledere

Christian Torp-Pedersen
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Mads Wissenberg
Den præ-hospitale virksomhed, Københavns Universitet

Fredrik Folke
Kardiologisk Afdeling, Gentofte Universitetshospital

Gunnar Gislason
Kardiologisk Afdeling, Gentofte Universitetshospital


Bedømmere

Sam Riahi
Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Johan Herlitz
Department of Acute and Prehospital Care and Medical Technology
University of Boräs, Sweden

Jesper Kjærgaard
Kardiologisk Afdeling og Hjerte og Traume Center, Rigshospitalet


Om ph.d.-afhandlingen

Grundet den fysiske placering af et hjertestop uden for hospital, samt det faktum, at et hjertestop kan ske hvor-som-helst og når-som-helst, er der risiko for forsinkelse eller helt fravær i erkendelse samt behandling af hjertestop. Da tiden fra kollaps til genoplivningsforsøg er af afgørende betydning for den efterfølgende overlevelse, er hjertestoppet ikke kun en opgave for sundhedspersonale, men for alle borgere i et land. Øjeblikkelig genoplivningsforsøg af lægmand, mens der ventes på en ambulance, kan ikke blot øge patientens chance for overlevelse, men også øge patientens chance for at overleve med en god livskvalitet.

Formålet med denne afhandling var at forsøge at besvare vigtige spørgsmål der omhandler både den del af behandlingen der omfatter lægmand inden ambulancen når frem, samt den del af behandlingen, som ydes af ambulancepersonalet når de når frem. Via tre studier undersøges:

Kan langvarig genoplivning udført af ambulancepersonale føre til overlevelse, og i så fald med god funktionel status?
”Hjertelungeredning udført af lægmand køber tid til den professionelle hjælp når frem” er et mantra man ofte hører, men hvor længe er hjertelungeredning af lægmand egentlig fortsat forbundet med øget overlevelse når tiden til professionel hjælp stiger?
Hvad er incidensen og prognosen af konvertering til stødbar hjerterytme fra en først-registeret ikke-stødbar hjerterytme under et genoplivningsforsøg udført af ambulancepersonale?

Samlet viser resultaterne af denne afhandling, at selv de patienter, hvor der skal lange genoplivningsforsøg til før de opnår puls, er i stand til at opnå meningsfuld overlevelse. Afhandlingen viser også, at hjertelungeredning af lægmand er forbundet med over dobbelt så høj overlevelse, selv når ambulancen er længe om at nå frem – men hvis responstiden kan reduceres med blot få minutter i Danmark, vil det kunne medføre mange flere reddede menneskeliv hvert år. Endelig viser afhandlingen, at ca. hver fjerde patient der modtager stød fra ambulancepersonalet oprindeligt havde en ikke-stødbar rytme, og disse patienter har en højere overlevelse end de patienter, der forbliver i en hjerterytme der ikke kan stødes.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Gentofte Hospital

Adresse

Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup