Ph.D. defense by Stine Aistrup Eriksen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved cand.scient.med Stine Aistrup Erik-sen, Klinisk Institut, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Depression - Can vitamin D alleviate symptoms of depression not cured by antidepressants as well as alleviate negative skeletal effects caused by antidepressants?

Tidspunkt

14.12.2017 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Torsdag den 14. december 2017 kl. 14.00
I auditoriet, Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital

Forsvaret foregår på engelsk.

 

Vejledere

Peter Vestergaard, hovedvejleder
Overlæge, Klinisk Professor 
Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet

Thomas Graven-Nielsen, bivejleder
Professor
Aalborg Universitet

Jakob Kau Starup Linde, bivejleder
MD, Ph.D.
Aarhus Universitetshospital
 

Bedømmere

Mette Dencker Johansen, formand for bedømmelsesudvalget
Lektor, Aalborg Universitet

Tahir Masud,
Professor, Nottingham University Hospital

Jesper Ryg
Forskningsleder, cand. med., ph.d., Syddansk Universitet


Om ph.d.-afhandlingen

Anvendelsen af antidepressiv medicin er associeret med en øget risiko for frakturer. Årsagsforklaringer tyder på enten højere risiko for fald eller/og en øget skrøbelighed af knoglerne, men de underliggende mekanismer kendes endnu ikke. Det vides fra andre typer studier at D vitamin behandling kan nedsætte risikoen for både knogleskørhed samt faldrisiko. Derfor var formålet med dette projekt at undersøge forhold vedrørende fald og knogle blandt patienter der behandles med antidepressiva, samt at undersøge om D vitamin status samt behandling spiller nogen rolle for disse forhold. 


Vores formål i dette projekt var derfor at studere virkningerne af daglig D vitamin behandling versus placebo på 1) knoglemineraldensitet (BMD), plasma vitamin D og biokemiske markører for knogleomsætning 2) depressive symptomer og smertefølsomhed 3) balance og muskelfunktion blandt patienter i behandling med citalopram pga. en depressions-diagnose sammenlignet med raske kvinder uden medicinsk historie af depression eller brug af antidepressiv medicin, bestående af et randomiseret dobbeltblindet placebo-kontrolleret studie.

Halvdelen af citalopram behandlede patienter og kontroller, alle kvinder og mellem 50 og 90 år, blev randomiseret til D vitamin 50 mikrogram dagligt eller matchende placebo i 12 måneder.


Resultaterne fra studiet tydede på at patienter i behandling med citalopram ikke afvigede i nogle af de målte parametre for BMD, plasma vitamin D, knogle biomakører, smertefølsomhed, balance samt muskelfunktion sammenlignet med raske kontroller, men kun adskilte sig i graden af depressive symptomer og generelt helbred som blev vurderet signifikant lavere blandt patienterne. Derimod, kunne vi vise at patienterne steg mere i D vitamin concentrationen når behandlet med D vitamin sammenlignet med kontroller behandlet med D vitamin. I tillæg var der tegn på at patientgruppen, men ikke kontrolgruppen, fik en gavnlig effekt fra D vitamin behandlingen vedr. smerte og muskelstyrke, som vi foreslår undersøgt nærmere i fremtidige studier.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg