AAU logo

Ph.d. forsvar ved Birgitte Tørring

Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital og Professionshøjskolen UCN, act2learn har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Birgitte Tørring, UCN act2learn, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Transforming Communication and Relationships in Interdisciplinary Surgical Teams - A Mixed Methods Study

Tidspunkt

07.09.2018 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Forsvaret finder sted

Fredag den 7. september 2018
kl. 13.00 i Auditorie 1.1.99

Professionshøjskolen UCN
Mylius Erichsensvej 137
9210 Aalborg SØ

Efter forsvaret er der reception. Alle er velkomne


Vejledere

Professor Erik Elgaard Sørensen
Department of Clinical Medicine, Aalborg University &
Clinical Nursing Research Unit, Aalborg University Hospital

Professor Bodil Steen Rasmussen
Department of Clinical Medicine, Aalborg University &
Department of Anesthesiology, Aalborg University Hospital

Associate Professor Mogens Berg Laursen
Department of Clinical Medicine, Aalborg University &
Department of Orthopedic, Aalborg University Hospital

Professor Jody Hoffer Gittell, The Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University

 

Bedømmere

Associated Professor Ninna Meier (Chairman)
Department of Sociology and Social Work, Aalborg University

Professor Ragnhild Kvälshaugen
Department of Strategy, BI Norvegian Business School                                    

Associate Professor Mari Holen
Department of People and Technology, Roskilde University


Om ph.d.-afhandlingen

Sundhedsprofessionelle i tværfaglige operationsteams er stærkt indbyrdes afhængige. Det er derfor af afgørende betydning for kvaliteten af den udførte pleje og behandling, at samarbejdet er velfungerende. I dag er de fleste operationsteam ad hoc-teams. Denne flydende teamstruktur udfordrer den adaptive kapacitet og den interpersonelle interaktion, hvilket fremhæver behov for at forstå de interpersonelle dynamikker mere dybtgående.

Formålet med studiet var at skabe ny viden om, hvordan kommunikation og relationer praktiseres i operationsteam i forskellige kontekster. Endvidere at fremsætte anbefalinger til hvordan kvaliteten af det tværfaglige samarbejde og sikkerhedskulturen i disse teams kan styrkes i fremtiden.

I et mixed methods studie med et flerfaset design blev teori om relationel koordinering (RK) anvendt som referenceramme. Kommunikation og relationer i operationsteam blev undersøgt gennem deltagerobservation og interview i ortopædkirurgiske afdelinger (FASE I). Anvendelse af RK som forandringsværktøj blev beskrevet og evalueret ved at følge en interventionsproces i en operationsafdeling (FASE II). Ændringer i det tværfaglige samarbejde blev vurderet ud fra måling af RK og sikkerhedskultur via survey (FASE III). Resultaterne fra disse faser blev integreret i narrative diskussioner og joint displays (FASE IV).

Sundhedsprofessionelle i operationsteam viste sig at praktisere forskellige kommunikations- og relationsmønstre, og samarbejdsrelationer mellem kirurger og sygeplejersker viste sig at være asymmetriske. I første omgang medførte forandringsprocessen væsentlige ændringer. På længere sigt var den erhvervede styrkelse af det tværfaglige samarbejde vanskelig at fastholde. Afhandlingen tilbyder anbefalinger til, hvordan man forbedrer og opretholder kvaliteten af samarbejde og sikkerhedskultur i fremtidige operationsteam.

Arrangør

Aalborg Universitet, Klinisk Institut og Professionshøjskolen UCN

Adresse

Mylius Erichsensvej 137 9210 Aalborg SØ