AAU logo

Ph.d. forsvar ved Ingrid Jepsen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital og University College Nordjylland har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved jordemoder Ingrid Jepsen, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Kendt jordemoderordning - Et mixed metode studie

Tidspunkt

28.04.2017 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag d. 28. april 2017 Kl. 13.00
Auditoriet - lokale 2.50

University College Nordjylland
Selma Lagerløfsvej 2,
9220 Aalborg Øst
 

Forsvaret foregår på skandinavisk
Alle er velkomne

Efterfølgende vil der være reception og af hensyn til antallet bedes du venligst tilmelde dig inden 20. april her


Vejledere

Professor Erik Elgaard Sørensen
Department of Clinical Medicine, Aalborg University and
Clinical Nursing Research Unit, Aalborg University Hospital, Denmark

Professor Ellen Aagaard Nøhr
Research Unit for Gynaecology and Obstetrics
Institute of Clinical Research, University of Southern Denmark, Denmark

Postdoc Edith Mark
Clinic for Internal Medicine and Clinical Nursing Research Unit
Aalborg University Hospital, Denmark

Professor Maralyn Foureur
Centre for Midwifery, Child and Family Health
Faculty of Health, University of Technology Sydney, Australia

Professor Svend Juul
Section for Epidemiology, Department of Public Health
Aarhus University, Denmark


Bedømmere

Professor Ole Bjarne Christiansen (chairman)
Department of Clinical Medicine
Aalborg University and Aalborg University Hospital, Denmark

Professor Ellen Blix
Faculty of Health Sciences
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norge

Professor Helena Lindgren
Department of Women’s and Childrens Health (KBH)
Barnmorskaprogrammet, Sverige
 


Om ph.d. afhandlingen

I Danmark udbredes kendt jordemoderordning på trods af, at der hverken findes dansk forskning omhandlende kvindernes, partnernes og jordemødrenes oplevelser eller forskning omhandlende konsekvenserne heraf.

Formålet med afhandlingen var at udvide forståelsen af kendt jordemoderordning i en dansk kontekst. I et mixed metode studie blev fire forskellige perspektiver på kendt jordemoderordning undersøgt nærmere.

Jordemødres oplevelser af at arbejde som kendt jordemoder blev udforsket gennem deltagerobservation og interview i jordemoderkonsultationer (studie 1). Jordemødres grad af udbrændthed blev undersøgt i en survey med spørgeskema som metode (studie 2). Parrenes oplevelser af kendt jordemoderordning blev udforsket gennem deltagerobservation under fødslen samt efterfølgende interview (studie 3). Sideløbende blev registerdata indsamlet over en tre-årig periode (studie 4).
Resultaterne fra de fire studier blev integreret ved hjælp af ”narrative weaving” og ”joint displays”.

Det konkluderes, at der opstår en positiv cirkulær proces, hvor en tæt relation mellem jordemoder en og parret fører til trivsel og velvære samt gensidige hensynsfulde handlinger. Denne konklusion understøttes af en lav grad af udbrændthed i kendt jordemoderordning.

En kombination af en stærk forpligtigelse til at være der for alle kvinder, udefinerbare arbejdstider samt udfordringer med fælles beslutningstagen i tætte relationer ser ud til at lede til en mere negativ cirkel, idet der ses en mere aktiv tigang til fødslerne i kendt jordemoderordning. Vilkårene for kendt jordemoderordning bør overvejes, idet et stort arbejdspres, mange timer på kald, lange kald og det at skulle afløses af en jordemoder, der ikke kender parret kan medføre, at jordemoderen fremskynder et fødselsforløb.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital og University College Nordjylland

Adresse

University College Nordjylland Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalborg Øst