AAU logo

Ph.d. forsvar ved Julius Simoni Leere

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Julius Simoni Leere, Endokrinologisk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: NON-SURGICAL MANAGEMENT OF PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM Studies on Medical Options and Bone Imaging Challenges

Tidspunkt

07.02.2020 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 07. februar 2020 Kl. 13.00
I Auditoriet i Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.


Vejledere

Peter Vestergaard, professor, overlæge, dr.med.
Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Jesper Karmisholt, overlæge, ph.d.
Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Maciej Grzegorz Robaczyk, overlæge, ph.d.
Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital


Bedømmere

Jens Bollerslev, professor, overlæge, dr.med.
Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo

Pernille Hermann, klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Erika Frischknecht Christensen, professor, overlæge, ph.d.
Klinisk Institut, Aalborg Universitet  


Om ph.d.-afhandlingen

Primær hyperparathyroidisme er ofte en asymptomatisk lidelse og flertallet af patienterne lever på diagnosetidspunktet ikke op til de etablerede kriterier for kirurgisk behandling. Størstedelen af patienterne følges derfor i kortere eller længere forløb med observation for udvikling af komplikationer til sygdommen såsom osteoporose, nyresten eller stigende kalk-niveauer i blodet. Andre patienter med behandlingskrævende sygdom er ude af stand til, eller ønsker ikke at gennemgå kirurgi. Således er nye farmakologiske behandlingsmuligheder eftertragtede.  

Osteoporose er et etableret operationskriterium, og som led i sygdomsmonitoreringen er identifikationen af patienter med øget frakturrisiko derfor en hjørnesten. Konventionel knogleskanning (DXA) er vist at have utilstrækkelig sensitivitet i forhold til forudsigelsen af individuel frakturrisiko. Ligeledes er knoglestrukturen hos patienter med primær hyperparathyroidisme tidligere vist at være anderledes end i baggrundsbefolkningen. På denne baggrund er udforskningen af nye teknikker til prædiktion af frakturrisiko vigtig for bedre fremtidig identifikation af behandlingskrævende patienter.

Denne afhandling består af tre studier med fokus på udforskningen af metoder til farmakologisk behandling og forudsigelse af frakturrisiko hos patienter med primær hyperparathyrodisime. Den inkluderer en oversigtsartikel over tidligere studier på medicinsk behandling af lidelsen og et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret studie om brugen af denosumab og cinacalcet i patienter med primær hyperparathyroidisme. Derudover indeholder den et mindre observationelt studie, som udforsker brugen af en ny teknologi til vurdering af frakturrisiko, Trabecular Bone Score.

Arrangør

Klinisk Institut, AAU og Endokrinologisk afdeling, AAUH

Adresse

Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg