AAU logo

Ph.d. forsvar ved Lea Ambühl

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland inviterer til ph.d. forsvar ved Lea Ambühl, der forsvarer afhandlingen: Impact of placental Human Papillomavirus infection on spontaneous abortion and spontaneous preterm delivery

Tidspunkt

29.06.2017 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret er åbent for offentligheden og finder sted:
Torsdag d. 29. juni 2017 kl. 13.00
Regionshospital Nordjylland, Skou Auditoriet
Bispensgade 37
9800 Hjørring

Efter forsvaret afholdes der en reception for Lea i auditoriet

Fakultetet har udvalg følgende bedømmelsesudvalg til at bedømme afhandlingen og mundtlige forsvar

Professor, MD, ph.d. Bo Jacobsson
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling,
Sahlgrenska Universitetshospital,
Göteborg, Sverige

Professor, ph.d. Estrid Høgdall
Patologisk afdeling
Herlev Hospital, Københavns Universitetshospital
Danmark

Formand
Klinisk professor, overlæge, dr.med., ph.d. Michael Bjørn Petersen
Klinisk Institut/Aalborg Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afd.
Aalborg Universitet
Danmark

Moderator
Professor, overlæge, ph.d. Ulrik Baandrup
Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland/
Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Danmark

 

Om afhandlingen

Infektion med Human Papillomavirus i placenta og dets rolle ved spontan abort og spontan præterm fødsel - Af Lea Ambühl

Infektioner med Human Papillomavirus (HPV) er en væsentlig årsag til kønsvorter og kræft i livmoderhalsen. I nogen tid har der været fokus på en mulig sammenhæng imellem HPV og uønskede graviditetsudfald. I tiltagende grad er der rapporteret om HPV infektion i moderkagen ved både spontan abort samt for tidlig fødsel. Andre studier kan dog ikke understøtte disse resultater. HPV forekomst i graviditeten varier meget og det er derfor ikke muligt at komme med håndfæste konklusioner. Ikke desto mindre ender op til 30% af alle graviditeter med en spontan abort, og på verdensplan sker omkring 5-13% af alle fødsler for tidligt. Det har derfor stor interesse
at klarlægge forekomsten af HPV i graviditeten samt at undersøge sammenhængen imellem HPV infektioner og spontan abort og spontan for tidlig fødsel.

Formålet med dette PhD studie var derfor at give et overblik over forekomst af HPV i graviditet ved at gennemgå litteraturen. Derudover blev der gennemført et prospektiv case-control studie hvori forekomsten af HPV i moderkagen blev undersøgt på en dansk kohorte ved hjælp af nested PCR. Fordeling af HPV typer er rapporteret, og celletyper, der rammes af HPV, er blevet identificeret ved brug af in situ hybridisering. Endelig er der udført analyser af de molekylære mekanismer hvormed HPV infektion kan påvirke moderkagen. Dette er gjort ved RNA sekventering af trophoblast cellelinier der kunstigt har fået tilført HPV DNA.

Resultater fra litteraturgennemgangen samt meta-analysen viser en sammenhæng imellem HPV infektion i livmoderhals og moderkage og et uønsket graviditetsudfald. En infektion med HPV udgør derfor muligvis en risikofaktor for den igangværende
graviditet. Vores analyser på en dansk studie kohorte finder dog ikke en forskel i HPV forekomst mellem grupperne spontan abort/spontan for tidlig fødsel og provokeret abort/normal fødsel. HPV DNA inficerer specifikke celler i moderkagen så som trophoblaster, Hofbauer celler og celler i den omkringliggende decidua. In vitro studierne finder to interferon-inducerede gener, ISG15 og IFIT1 at være op-reguleret efter transfektion af trophoblaster med HPV-16 E6 og E7 gener. Disse gener er en del af et antiviral respons. Det samme respons blev ikke fundet i HPV-16 positive patienter og HPV-16 E6 og E7 er ikke aktivt udtrykt.

I overensstemmelse med en del af den foreliggende litteratur, finder vi ikke at HPV infektion i moderkagen spiller en rolle ved uønsket graviditetsudfald. En effekt af HPV DNA i celler fra moderkagen kan dog ikke ekskluderes. In vitro resultater blev ikke fundet i patienter og dette kan tyde på at HPV i positive patienter er til stede som en latent infektion. Dette stemmer overens med vores resultater der ikke finder en forskel i HPV forekomst mellem studiegrupperne.

 

Arrangør

Klinisk Institut og Center for Klinisk Forskning

Adresse

Skou auditoriet, Regionshospital Nordjylland, Bispensgade 37, 9800 Hjørring