AAU logo

Ph.d. forsvar ved Mette Geil Kollerup

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Sygeplejerske, Cand.Cur. Mette Geil Kollerup, Klinik Medicin og Akut, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Hjemmesygeplejerskens varetagelse af patientens medicin efter udskrivelse: En undersøgelse af processer for udvikling og afprøvning af en intervention

Tidspunkt

13.09.2018 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Torsdag den 13.september 2018 kl. 13
Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.


Vejledere

Birgitte Schantz Laursen, lektor, Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital,

Tine Curtis, Forskningschef, Aalborg Kommune, Adjungeret professor, Institut for medicin og sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
 

Bedømmere

Preben Ulrich Pedersen, Professor, Institut for medicin og sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Loni Ledderer, Lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Marit Kirkevold, Professor, Institut for helse og samfund, Universitetet i Oslo

 

Om ph.d.-afhandlingen

Varetagelse af patientens medicin er identificeret som den mest udfordrende del af en udskrivelse fra sygehus til eget hjem, når patienten er afhængig af hjælp. Der er fundet uoverensstemmelser i op til 94% af medicinlisterne ved udskrivelse og i primær sektor er medicineringsfejl årsag til over halvdelen af de indberettede utilsigtede hændelser.


I projektet blev hjemmesygeplejerskens varetagelse af patientens medicin efter udskrivelse undersøgt og en intervention, som kunne medvirke til at sikre, at patienten fik den rette medicin, blev udviklet i samarbejde med en gruppe hjemmesygeplejersker. Interventionen omfattede: ’Fælles tværfagligt besøg i hjemmet’, ’To planlagte besøg’ samt ’Ensartet opbevaring af medicin i hjemmet’. Interventionen blev afprøvet og evalueret i hjemmesygepleje gruppen.


Hjemmesygeplejerskens arbejde med at sikre patienten den rette medicin efter udskrivelse var afhængig af:

Patient-sygeplejerske-relationen, som var påvirket af organiseringen af plejen i hjemmet;
udførelse af sygeplejefaglig vurdering, som krævede generalistkompetencer, samt
etiske overvejelser, som viste behovet for udvikling af evidensbaseret hjemmesygepleje.


I fremtidigt arbejde med at sikre patienten den rette medicin efter udskrivelse anbefales prioritering af kontinuitet og fleksibilitet samt generalistkompetencer i varetagelse af de kommunale sundhedsopgaver. Det kræver nytænkning af organiseringen af plejen i hjemmet de første dage efter udskrivelse af de mest sårbare patienter med kompleks og ustabil sundhedstilstand.


Projektet er udført i samarbejde med og finansieret af Aalborg Kommune.

 

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg