AAU logo

Ph.d. forsvar ved Mette Marcussen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved specialtandlæge Mette Marcussen, Klinisk Institut, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: CANCER THERAPY INDUCED MUCOSITIS Molecular characteristics influencing presence and severity of mucositis during cancer therapy

Tidspunkt

05.01.2018 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Forsvaret finder sted

Fredag den 5. januar 2018 kl. 14.00
Auditoriet Forskningens Hus
Aalborg Universitetshospital

 

Vejledere

Hans E. Johnsen, Professor DMSci
Department of Hematology
Aalborg University / Aalborg University Hospital

Olav J. Bergmann Professor, DDS DMSci
Department of Dentistry and Oral Health
Aarhus University

Ilse Christiansen DMSci
Aalborg University Hospital


Bedømmere

Henrik Nielsen, Professor, DMSci (chairman)
Department of Clinical Medicine/ Department of Infectious Diseases
Aalborg University / Aalborg University Hospital

Jan Maxwell Nørgaard, Associate Professor, DMSci
Department of Haematology
Aarhus University Hospital

Siri Beier Jensen, Associate Professor, DDS
Department of Dentistry and Oral Health
Aarhus University

 

Om ph.d.-afhandlingen

Mukositis i mundslimhinden er den mest smertefulde bivirkning til kræftbehandling. De sværest ramte patienter plages af sår (ulcerativ mucositis (UM)), opportunistiske infektioner og længere indlæggelsestid.

Der findes kun få molekylære studier af humant væv, mens viden fra dyre modeller hidtil ikke kunne overføres til klinikken. Der findes fortsat ingen forebyggende behandling eller prædiktive tests for UM.

Hypotesen for dette studie var, at molekylær analyse af human slimhinde og blodceller før, under og efter kræftbehandling ville bidrage til vores forståelse af mukositis patogenesen. Vi gennemførte derfor tre parallelle kliniske pilot studier med indsamling af væv før, under og efter kræftbehandling, fra patienter med henholdsvis knoglemarvskræft (MM), akut myeloid leukæmi (AML) og tonsilkræft (TSCC).  Genekspressions analysen af vævet blev korreleret til klinisk mucositis.

Forsøgsmodellen var komplikationsfri og gav sufficient væv til analyse.
I alle tre behandlingsgrupper sås, som reaktion på behandling, opregulering af gener relateret til apoptose, DNA-skade og -reparation, dog uafhængigt udtrykt af klinisk mucositis grad.
Vi kunne ikke identificere tilsvarende ændringer i blodet.
Vi fandt potentielle sygdoms specifikke prædiktive UM biomarkører hos MM (generne HLA-DRB1 og B5) og hos TSCC (LY6G6C). Disse gener tilhører gruppen af immunologiske signalmolekyler i epitelet.
PCA analyse af det samlede genekspressions datasæt viste at sygdom bidrager med den største variation i genekspression og ikke UM.
Dette studie viser en brugbar model til at identificere sygdoms specifikke prædiktive mukositis genekspressions signaturer (MUGS)

Arrangør

Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg