AAU logo

Ph.d. forsvar ved Salome Kristensen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Salome Kristensen, Reumatologisk afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Effekten af n-3 polyumættede fedtsyre hos patienter med psoriasisartrit

Tidspunkt

04.11.2016 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 4. november 2016
kl. 13.00 i Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital
 

Vejledere

Jeppe Hagstrup Christensen, Professor, dr.med., Aalborg Universitetshospital

Erik Berg Schmidt, Professor, dr.med., Aalborg Universitetshospital

Annette Schlemmer, MLP, ekstern klinisk lektor AU, Aalborg Universitetshospital

 

Bedømmere

Henrik Vorum, Professor, Ph.d. dr.med., Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital (Bedømmelsesformand) 

Peter L. McLennan, Professor, BSc (Hons), PhD, University of Wollongong, Australia

Susanne Juhl Pedersen, Ph.d., Rigshospitalet, Glostrup Hospital, Københavns Universitet

 

Om ph.d.-afhandlingen

Psoriasisartrit (PsA) er en inflammatorisk sygdom, ofte involverende hud, led, entheser (senetilhæftninger) og rygsøjlen. Inflammationen hos patienter med PsA synes at påvirke den autonome og hæmodynamiske hjertefunktion. Til opsporing af risiko for hjertekarsygdom hos patienter med PsA kan non-invasive metoder som Heart Rate Variability (HRV) og Pulse Wave Velocity (PWV) anvendes.

Fiskeoliens n-3 flerumættede fedtsyrer (PUFA) har vist gunstig effekt på risiko for hjertekarsygdomme hos forskellige patientgrupper. Herudover har n-3 PUFA i nogle studier medført reduktion i ledsmerter, mindre forbrug af smertestillende midler samt reduceret inflammation hos patienter med artrit.

Denne afhandling er baseret på det hidtil største interventionsstudie med n-3 PUFA hos patienter med PsA og er gennemført ved samarbejde mellem Reumatologisk, Nyremedicinsk og Kardiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Et randomiseret, dobbelt-blindet og placebokontrolleret forsøg blev gennemført til vurdering af effekten af n-3 PUFA hos patienter med PsA. 145 patienter deltog, hvoraf 133 (92%) gennemførte forsøget.

Studierne belyste effekten af n-3 PUFA på sygdomsaktivitet og forbrug af NSAID og paracetamol. Til evaluering af sygdomsaktivitet ved entheser blev effekten af undervisning og standardiseret træning i enthesitis score samt fordele ved brug af ultralydsundersøgelse ved enthesitis undersøgt.

Herudover blev effekten af n-3 PUFA på hjertets autonome funktion målt ved HRV og karstivhed målt ved PWV undersøgt.

Resultaterne fra denne afhandling viste, at n-3 PUFA kan medføre reduktion i NSAID og paracetamolforbrug, mindske leukotriene B4 dannelse og kan have gunstig effekt på hjertets autonome kontrol hos patienter med PsA.

Effekten på hjertets autonome kontrol og den NSAID-besparende virkning gør n-3 PUFA særlig gavnligt hos patienter med psoriasis arthrit med kendt højere risiko for hjertekarsygdomme end baggrundsbefolkningen. Den store tilslutning til forsøget med 145 inkluderede patienter og det høje antal patienter, der gennemførte forsøget, fremhæver anvendeligheden af n-3 PUFA i behandlingsstrategien for patienter med PsA. Der er behov for fremtidige studier til at bekræfte resultaterne fra denne afhandling og belyse, hvilke undergrupper af patienter med PsA, der har den største effekt af n-3 PUFA på hjertekarsygdomme og inflammation.

Arrangør

Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Auditoriet, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg