AAU logo

Ph.d. forsvar ved Sisse Anette Thomassen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Overlæge Sisse Anette Thomassen, Anæstesi og Intensiv afdelingen, Klinik Akut, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: CEREBRAL AND MUSCLE BLOOD ME-TABOLISM AT LOW BLOOD FLOWS DUR-ING CARDIOPULMONARY BYPASS

Tidspunkt

16.05.2017 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 14.00
I auditoriet på Kunsten, Kong Christians Allé 50

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne. Der er mulighed for at besøge museets udstilling inden forsvaret.


Vejledere

Professor Bodil Steen Rasmussen, MD, PhD
Anæstesi og Intensiv afdelingen, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Danmark

Professor Jan Jesper Andreasen, MD, PhD
Hjerte-Lungekirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Danmark

Professor Anders Larsson, MD, PhD
Hedenstierna laboratory, Department of Surgical Sciences, Uppsala University, Sweden


Bedømmere

Professor Hanne Berg Ravn, MD, PhD, DMSc
Thoraxanæstesiologisk Klinik, Hjertecenteret, Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark

Associate Professor Erik Solligård, MD, PhD
Anæstesi og Intensiv afdelingen, St. Olavs Hospital og Faculty of Medicine, NTNU, Trondheim, Norge

Professor Peter Søgaard, MD, DMSc
Kardiologisk afdeling, Klinik Hjerte-Lunge, Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Danmark

 

Om ph.d.-afhandlingen

Kardiopulmonal bypass (CPB) fungerer som en mekanisk substitut for hjerte og lunger til at sikre et optimalt ilt tilbud til vævene under visse hjertekirurgisk indgreb. Et cirkelsystem med en centrifugalpumpe leverer et ikke-pulsativt blod flow og en oxygenator varetager gasudveksling. Patientpopulationen til hjertekirurgi er tiltagende kompleks med stigende alder, overvægt og komorbiditet. Dette medfører krav til individuel tilpasning af blod flowet under CPB. Kontinuerlige monitoreringsmetoder til bestemmelse af det systemiske iltforbrug og non-invasive metoder til vurdering af de organspecifikke iltbehov giver mulighed for en individuel optimering af blod flow under CPB.

Det overordnede formål med PhD afhandlingen var, at undersøge den organspecifikke metabolisme i hjerne, tarm og muskler ved brug af cerebral near-infrared spectrocopy (NIRS) (humant studie) og muskel NIRS (eksperimentale studier), samt at sammenholde NIRS målingerne med mere avancerede regionale monitoringsmetoder såsom mikrodialyse og positronemissionstomografi ved nedsat vævsgennemblødning under CPB, og dermed få indsigt i organspecifikke metabolisme og iltforbrug i de højeste og laveste prioriterede væv i organ hierarkiet.

Opsummerende viste studierne, at ilttilbuddet til hjernen var bevaret ved CPB blod flow 1.9-3.1 L/min/m2 vurderet med NIRS i ukomplicerede hjertekirurgiske patienter, men i den eksperimentelle grisemodel med påvirket systemisk cirkulation var det CPB leverede blod flow vigtig for opretholdelsen af hjernens vævgennemblødning, når middel arterieblodtrykket ikke  blev justeret. Ved brug af NIRS på det lavest prioriterede organ - muskelvæv - viste resultaterne, at iltmætningen i muskelvævet (StO2) reagerede hurtigt og var en tidlig indikator for utilstrækkelig systemisk circulation. StO2 forblev dog høj indtil muskel blodgennemstrømningen var faldet til cirka 50%. I visse kliniske tilstande kan StO2 måske være en tidlig markør for utilstrækkelig ilttilbud til muskel og dermed metabolisme, men yderligere studier er nødvendige.

 

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg