Ph.d. forsvar ved Stine Dam Henriksen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Stine Dam Henriksen, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Cell-free DNA Promoter Hypermethylation as Blood-Based Markers for Pancreatic Adenocarcinoma

Tidspunkt

07.03.2017 kl. 14.00 - 07.04.2017 kl. 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 7. april 2017 kl. 14.00
Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Vejledere

Ole Thorlacius-Ussing, Overlæge, Professor, dr. med.
Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital

Henrik Krarup, Overlæge, ph.d.
Afsnit for Molekylærdiagnostik og Klinisk Biokemi
Aalborg Universitetshospital

Poul Henning Madsen, MSc
Afsnit for Molekylærdiagnostik og Klinisk Biokemi
Aalborg Universitetshospital


Bedømmere

Mads Thomassen, Molekylærbiolog, Lektor, ph.d.
Human Genetik, Klinisk Institut
Odense Universitetshospital

Jens Hillingsø, Overlæge, Lektor, ph.d.
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik
Rigshospitalet

 

Om ph.d.-afhandlingen

Kræft i bugspytkirtlen er en særdeles aggressiv kræftsygdom forbundet med en yderst dårlig prognose. En væsentlig årsag er vanskeligheder i forbindelse med diagnosticering af sygdommen i de tidlige stadier.

Denne ph.d. -afhandling undersøger cellefrit DNA promoter hypermethylerings evne som blodbaseret markører for kræft i bugspytkirtlen. Baseret på en gennemgang af den eksisterende litteratur på området (Studie I), udviklede vi et panel af 28 hypermethylerede promoter regioner.
Genpanelet blev i studie II undersøgt som diagnostisk markør for kræft i bugspytkirtlen. Vi fandt, at kræftpatienterne havde signifikant flere hypermethylerede gener end kontrolpatienterne. Endvidere kunne en diagnostisk prædiktionsmodel (BMP3, RASSF1A, BNC1, MESTv2, TFPI2, APC, SFRP1, SFRP2 og alder>65 år) skelne patienter med kræft i bugspytkirtlen fra en klinisk relevant kontrol gruppe af patienter med kronisk betændelse i bugspytkirtlen og patienter udredt for, men uden påvist kræft i den øvre del af mavetarmsystemet (AUC = 0.86).
I studie III blev genpanelet testet som markør for stadieinddeling af kræft i bugspytkirtlen. Vi fandt, at patienter med fjernmetastaser havde signifikant flere hypermethylerede gener sammenlignet med patienter uden fjernmetastaser. En prognostisk prædiktions model (SEPT9v2, SST, ALX4, CDKN2B, HIC1, MLH1, NEUROG1, BNC1) gjorde det muligt at skelne stadie IV sygdom fra stadie I, II og III (AUC = 0.87), og en anden prædiktionsmodel kunne skelne stadie I og II fra stadie III og IV sygdom (AUC = 82).
I studie IV analyserede vi genpanelet som markør for overlevelse. Vi fandt, at DNA promoter hypermethylering generelt havde en negativ indflydelse på overlevelsen. Hypermethylering af få specifikke gener så dog ud til at påvirke overlevelsen i en positiv retning. Prædiktionsmodeller for overlevelse gjorde det endvidere muligt at opdele patienterne i risikogrupper i forhold til overlevelsestid.

Vores resultater indikerer at promoter hypermethylering i plasma deriveret celle-frit DNA er potentielt brugbar som blodbaseret markører for diagnosticering, stadieinddeling og overlevelse af kræft i bugspytkirtlen. Ekstern validering er dog en nødvendighed for at verificere resultaterne.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg, Auditoriet