AAU logo

Ph.d. forsvar ved. Steen Møller Hansen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Steen Møller Hansen, Klinisk Epide-miologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Opportunities and Limitations for Provid-ing Early Defibrillation of Out-of-hospital Cardiac Arrest Patients

Tidspunkt

04.10.2017 kl. 13.00 - 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 13.00
Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Vejledere

Professor Christian Torp-Pedersen,
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Forskningschef Søren Pihlkjær Hjortshøj,
Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Bedømmere

Professor Mogens Lytken Larsen
Klinisk Institut,
Aalborg Universitetshospital

Overlæge Finn Lund Henriksen
Hjertemedicinsk Afdeling,
Odense Universitetshospital

Professor Johan Herlitz
University of Borås and Sahlgrenska University Hospital
Sweden


Om ph.d.-afhandlingen

Ved tidlig defibrillering med en offentlig tilgængelig hjertestarter kan antallet af overlevere efter hjertestop uden for hospital være over 50%. I de seneste år er der sket væsentlige fremskridt i antallet af hjertestoppatienter, der modtager hjertelungeredning fra tilstedeværende hjertestopvidner, men antallet af patienter der stødes af en hjertestarter, er fortsat lav trods øget udbredelse af hjertestartere i det offentlige rum.

Formålet med denne afhandling var at undersøge muligheder samt barriere for at yde tidlig defibrillering i forskellige lokaliteter via tre studier:

at undersøge hvorvidt der er sket en stigning i antallet af hjertestoppatienter uden for hospital, der stødes af en hjertestarter i henholdsvis private og offentlige lokaliteter samt hvorvidt den efterfølgende overlevelse er forbedret i takt med, at der er taget initiativer for at øge tidlig defibrillering.
at beskrive og evaluere et program i Frederikshavn kommune, Danmark, hvor hjemmeplejere blev udsendt parallelt med ambulancerne til hjertestop (funktion som first responder)
at undersøge hvorvidt afstanden til nærmeste brandstation har betydning for overlevelsen af hjertestoppatienter i North Carolina, USA, hvor brandmænd fungerer som first respondere til akutte medicinske tilstande, herunder hjertestop.

Samlet indikerer fundene i denne afhandling, at opsætning af registrerede hjertestartere kan øge antallet af hjertestoppatienter, der stødes før ambulancens ankomst i offentligt rum. Imidlertid kan andre initiativer være nødvendige i private områder, hvor de fleste hjertestop sker. Her kan forskellige first responder programmer være gavnlige. Dog er det vigtigt at begrænse latenstiden før udsendelse af first respondere, samt overveje lokaliteten og forventede kørselsafstande for first respondere i forskellige områder for optimal effekt.

Arrangør

Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg