AAU logo

PhD defence by Helle Lund

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Helle Lund, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Hydatidiform mole in Denmark - Epidemiology and Immunohistochemistry

Tidspunkt

10.03.2020 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 14.00
I auditoriet, Forskningen Hus, Aalborg Universitetshospital

Forsvaret foregår på engelsk.

Efterfølgende vil der være reception. Alle er velkomne.


Vejledere

Mogens Vyberg, Professor
Department of Clinical Medicine, Aalborg University
Department of Pathology, Aalborg University Hospital, Denmark

Lone Sunde, Professor             
Department of Clinical Medicine, Aalborg University
Department of Clinical Genetics, Aalborg University Hospital, Denmark                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anni Grove, Consultant
Department of Pathology, Aalborg University Hospital, Denmark

Annette Østergaard Jensen, MD, PhD
Department of Pathology, Aalborg University Hospital, Denmark  


Bedømmere

Ole Bjarne Christiansen, Professor (Chairman)
Department of Clinical Medicine, Aalborg University, Denmark

Bodil Hammer Bech, Associate Professor
Department of Public Health, Aarhus University, Denmark

Brigitte M. Ronnet, Professor
Department of Pathology and Gynecology & Obstetrics
The John Hopkins University School of Medicine, Baltimore, USA

 

Om ph.d.-afhandlingen

Mola hydatidosa er en abnorm graviditet, som er karakteriseret ved et manglende eller abnormt udviklet foster, ødematøse chorion villi og trofoblasthyperplasi. På baggrund af det morfologiske udseende, inddeler man mola hydatidosa i komplet og partiel mola hydatidosa. Komplette mola er oftest diploide med begge kromosombidrag fra faderen (PP), mens partielle mola er triploide med ét kromosomsæt fra moderen og to fra faderen (PPM). Incidencen af mola varierer verden rundt. Ved diagnostik af mola hydatidosa anvendes ofte supplerende undersøgelser til ploidi-bestemmelse, herunder også immunhistokemisk undersøgelse med p57-antistoffer.     

Afhandlingen består af 3 studier:

I det første studie evaluerer vi validiteten af registreringen af mola i Landspatientregisteret (LPR), Cancerregisteret (DCR) og Patologiregisteret (DPR) i perioden 1999-2009.

I det andet studie estimerer vi incidensen af mola i Danmark fra 1999 til 2014 med udgangspunkt i data fra DPR.

I det tredje studie præsenterer vi en metode til evaluering af p57-antistoffer, hvor farvning i både kerne og cytoplasma blev bedømt i de forskellige celletyper i graviditeter, som var velkarakteriserede både morfologisk og genetisk. Vi anvendte denne metode til at evaluere fire p57-antistoffer anvendt i diagnostikken af mola hydatidosa.

De epidemiologiske studier illustrerer vigtigheden af korrekt registrering af mola hydatidosa med udtømmende og gensidigt ekskluderende koder, og at validering af registerdata er vigtig. Incidensen af mola er høj i Danmark, men faldende i den undersøgte periode, især for partielle mola.

Kvalitetsvurdering af p57-antistoffer må anbefales og bør omfatte vurdering af farvning af både kerner og cytoplasma i forskellige celletyper i velkarakteriserede mola og ikke-mola graviditeter. 

Arrangør

Klinisk Insitut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg