PhD defense by Anders El-Galaly

The Department of Clinical Medicine, Aalborg University and Aalborg University Hospital are pleased to invite to PhD defense by MD, Anders El-Galaly, who will defend the thesis entitled: The Influence of Prior Knee Conditions on the Survival of Total Knee Arthroplasties - A PhD-study based on the Danish Knee Arthroplasty Registry

Tidspunkt

29.05.2020 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

The PhD defense will take place

Friday 29th of May at 2 PM

Because of COVID-19, the PhD defense will be via Skype for Business.
For registration please write an e-mail to Christina Elmer no later than May 28.

 

Supervisors

Ass. Professor, MD, PhD, Steen Lund Jensen
Department of Clinical Medicine, Aalborg University
Department of Orthopaedic Surgery, Aalborg University Hospital

MD, Andreas Kappel
Department of Orthopaedic Surgery, Aalborg University Hospital

MD, Poul Torben Nielsen
Department of Orthopaedic Surgery, Aalborg University Hospital


Assessment Committee

Ass. Professor, MD, PhD, Rasmus Elsøe
Department of Clinical Medicine, Aalborg University
Department of Orthopaedic Surgery, Aalborg University Hospital

Professor, MD, PhD, Ove Furnes
Department of Orthopaedic Surgery, University of Bergen

Professor, MD, DMSc, Søren Overgaard
Department of Orthopaedic Surgery, University of Southern Denmark

 

Om afhandlingen

En total knæprotese (TKA) er en succesfuld kirurgisk behandling af degenerative tilstande i knæet, men en re-operation kan være forbundet med kroniske smerter og nedsat funktion af knæet. Dansk Knæalloplastik Register samler klinisk information om knæproteser indsat i Danmark og med udgangspunkt heri, har vi undersøgt tre forskellige knætilstandes betydning for re-operationsrisikoen af primære TKA.

Knoglebrud i knæet disponerer for senere TKA og derfor undersøgte studie I, hvordan tidligere knoglebrud påvirker risikoen for re-operation af TKA. Studiet konkluderede, at risikoen for re-operation inden for de første 5 år er signifikant højere hos patienter med tidligere knoglebrud i knæet.

Tidlig slidgigt på indersiden af knæet kan behandles med en aksekorrigerende knæoperation, som senere kan konverteres til TKA. Efter justering for forskelle i alder og køn, viste studie II at en aksekorrigeret operation ikke påvirker re-operationsrisikoen af TKA.

Isoleret slidgigt på indersiden af knæet kan også behandles med en halv knæprotese (UKA), hvor kun den syge del af knæet udskiftes. Ved behov, kan UKA senere konverteres til TKA. Studie III viste at overlevelsen af TKA konverteret fra UKA er sammenlignelig med en re-opereret TKA.

Studie IV udnyttede en nyere statistik metode til direkte at sammenligne betydningen af en aksekorrigerende operation og en UKA for overlevelsen af en senere TKA. Studiet fandt, at UKA mere end fordoblede risikoen for re-operation sammenlignet med en aksekorrigerende knæoperation.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Tilmelding inden

28.05.2020 kl. 12.00

Tilmeld dig til

coel@dcm.aau.dk