AAU logo

PhD defense by Camilla Aakjær Andersen

Klinisk institut og Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Camilla Aakjær Andersen, Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: THE USE OF POINT-OF-CARE ULTRASOUND IN GENERAL PRACTICE

Tidspunkt

03.04.2020 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 3. april 2020 kl. 14.00

Af hensyn til begrænsning af smittespredning af Covid-19 vil ph.d.-forsvaret foregå via Skype for Business.

Tilmelding til forsvaret sker ved at sende en mail til Mai Andreasen senest den 1. april 2020


Vejledere

Martin Bach Jensen, professor, ph.d., speciallæge i almen medicin (hovedvejleder)
Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet, Danmark

John Brodersen, professor, ph.d., speciallæge i almen medicin
Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland
Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark

Annette Sofie Davidsen, lektor, dr.med., ph.d., speciallæge i almen medicin
Afdeling for Almen Medicin og Forskningsenheden for Almen Praksis
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark

Ole Graumann, lektor, ph.d., speciallæge i radiologi
Radiologisk afdeling, Odense Universitetshospital
Radiologisk Forsknings- og Innovationsenhed, Syddansk Universitet, Danmark

 

Bedømmelseskomite

Søren Hagstrøm, lektor, ph.d., speciallæge i pædiatri (formand)
Børne- og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut ved Aalborg Universitet, Danmark

Guri Rørtveit, professor, dr.med., Spesialist i allmennmedisin
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Universitetet i Bergen, Norge

Christian Backer Mogensen, professor, ph.d., speciallæge i akut medicin
Akutmodtagelsen, Sygehus Sønderjylland

 

Om ph.d.-afhandlingen

Ultralydsskannere er blevet mindre, billigere og bedre og er dermed blevet mere tilgængelige for klinisk-arbejdende læger uden for de radiologiske afdelinger. Med introduktionen af klinisk ultralyd, som ultralydsskanninger der udføres og fortolkes af den behandlende læge, er ultralydsundersøgelsen blevet udbredt til læger i mange kliniske specialer. I dag bruges klinisk ultralyd således også af praktiserende læger selvom der fortsat ikke forefindes anbefalinger og retningslinjer for hensigtsmæssig brug af ultralyd i almen praksis.

Aktuelt arbejdes der for en implementering af ultralyd til danske praktiserende læger. Det overordnede formål med denne ph.d.-afhandling var at skabe et fundament af viden om praktiserende lægers brug af ultralyd i almen praksis.

Ph.d-afhandlingen er baseret på fire videnskabelige arbejder: 

  • Et systematisk litteraturstudie som har syntetiseret den internationale videnskabelig litteratur på området.
  • Et kvalitativt interviewstudie som undersøgte danske praktiserende læger erfaringer og oplevelser med brugen af ultralyd i almen praksis
  • Et kohortestudie som undersøgte 20 danske praktiserende lægers brug af ultralyd og betydningen af deres ultralydsskanning for patienternes diagnose, henvisning og behandling.
  • Et mixed methods studie som sammenlignede praktiserende lægers generelle beskrivelser af hensigtsmæssig brug af ultralyd i almen praksis med den faktiske anvendelse af ultralyd i almen praksis.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis

Adresse

Skype for Business

Tilmelding inden

01.04.2020 kl. 12.00

Tilmeld dig til

maian@dcm.aau.dk