AAU logo

PhD defense by Mia Vicki Fangel

Klinisk Institut og Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Mia Vicki Fangel, Center For Almen Medicin ved Aalborg Universitet, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Diabetes Mellitus and Cardiovascular Disease - Identification of Prognostic Factors for Ischaemic Stroke and Myocardial Infarction

Tidspunkt

11.10.2019 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 11. oktober 2019 kl. 13
Lokale 6B i Sundheds- og Kvartershuset, Aalborg Øst.

Forsvaret er på engelsk.

Efterfølgende er der reception.
Alle er velkomne.

 

Vejledere

Professor Martin Bach Jensen (hovedvejleder)
Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet
Aalborg Universitet, Danmark

Lektor Peter Brønnum Nielsen
Enhed for Trombose og Lægemiddelforskning
Aalborg Universitet, Danmark

Professor Jette Kolding Kristense
Center for Almen Medicin ved Aalborg Universite
Aalborg Universitet, Danmark

Professor Torben Bjerregaard Larsen
Enhed for Trombose og Lægemiddelforskning
Aalborg Universitet, Danmark


Bedømmere

Professor Søren Paaske Johnsen, (formand)
Klinisk Institu
Aalborg Universitet, Danmark

Professor Dorte Ejg Jarbøl
Forskningsenheden for Almen Praksis
Syddansk Universitet, Odense, Danmark

Professor Craig I. Coleman
Department of Pharmacy Practice
University of Connecticut School of Pharmacy, United States of America

 

Om ph.d.-afhandlingen

Diabetes er en hyppigt forekommende sygdom, der udgør et voksende folkesundheds problem, idet der medfølger en stor byrde af kardiovaskulær sygdom. Derfor er der fortsat et behov for fokus på forebyggelse af kardiovaskulær sygdom blandt patienter med diabetes. Risikostratificering af patienter med diabetes er et vigtigt redskab i håndteringen af diabetesrelateret morbiditet og mortalitet.   

Det overordnede formål med denne afhandling var, at identificere potentielle prognostiske faktorer for udviklingen af kardiovaskulær sygdom blandt patienter med diabetes.  De specifikke formål var at undersøge om risikoen for iskæmisk apopleksi er associeret med typen af diabetes og blodsukkerniveauet blandt patienter med diabetes og atrieflimren. Desuden at undersøge om risikoen for iskæmisk apopleksi og akut myokardieinfarkt er associeret med albuminudskillelsen i urinen iblandt patienter med diabetes. 

Studierne i denne afhandling er baseret på data fra danske nationale registre. I studie I fandt vi, at typen af diabetes overordnet set ikke var associeret med risikoen for iskæmisk apopleksi. Dog var det blandt patienter under 65 år en betydeligt større risiko forbundet med at have type 2 diabetes sammenlignet med type 1 diabetes. I studie II fandt vi, at stigende blodsukkerniveauer var forbundet med en betydeligt højere risiko for at udvikle iskæmisk apopleksi blandt patienter med kortere varighed af diabetes, hvorimod der blandt patienter med længere varighed af diabetes ikke var nogen sammenhæng mellem blodsukkerniveauet og risikoen for iskæmisk apopleksi. I studie III fandt vi, at stigende niveauer af albuminuri var forbundet med en højere risiko for både iskæmisk apopleksi og akut myokardieinfarkt blandt patienter med diabetes.

Arrangør

Klinisk Institut og Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet

Adresse

Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst.