AAU logo

Tiltrædelsesforelæsning ved Janus Laust Thomsen og Jette Kolding Kristensen

I forbindelse med Janus Laust Thomsen og Jette Kolding Kristensens tiltrædelse som kliniske professorer i Almen Medicin ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: "Viden og Handling som gensidig sammenhængskraft"

Tidspunkt

08.09.2017 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes


fredag den 8. september 2017 kl. 14.00
Lokale 6A og 6B, Sundheds- og Kvartershuset
Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø

Efter forelæsningen vil der være reception

Det er med stor glæde, at vi kan invitere til tiltrædelsesforelæsning for ikke blot én, men to nye professorer.
Janus Laust Thomsen og Jette Kolding Kristensen er pr. 1. marts i år ansat som kliniske professorer i Almen Medicin.
For begge ansættelser gælder, at de skal bidrage til den fortsatte udvikling af den almene medicinske undervisning på medicinstudiet i Aalborg, samt indgå i det lokale forskningsmiljø. Aalborg har en stærk forskningsenhed og et innovativt undervisningsmiljø i rivende udvikling med meget kompetente undervisere.

Læs mere i Invitation til tiltrædelsesforelæsning (pdf)

Arrangør

Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Lokale 6A og 6B, Sundheds- og Kvartershuset Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø