AAU logo

Tiltrædelsesforelæsning ved Anne Estrup Olesen

I forbindelse med Anne Estrup Olesens tiltrædelse som professor i farmakologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Rationel anvendelse af lægemidler - Rette dosis, rette medicin og patientsikkerhed

Tidspunkt

14.09.2020 kl. 14.00 - 15.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes

Mandag den 14. september kl. 14.00 i Auditoriet, Medicinerhuset

 

Om forelæsningen

Farmaceut, ph.d. Anne Estrup Olesen er 1. januar 2020 tiltrådt som professor i farmakologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Klinisk Farmakologisk Enhed, Aalborg Universitetshospital. Herved styrkes samarbejdet mellem de to organisationer.

Visionen for Anne Estrup Olesens fremtidige forskning er at forbedre kvaliteten i medicinsk behandling og øge sikkerheden for patienterne i Region Nordjylland, samt påvirke nationale og internationale miljøer i samme retning. Hun samarbejder med flere forskellige afdelinger på Aalborg Universitetshospital og primærsektoren omkring forskningsprojekter inden for tre hovedområder: 1) Rette dosis til rette patient; 2) Rette medicin til rette patient og 3) Forebyggelse af utilsigtede hændelser.

Anne Estrup Olesens forskning har altid været centreret omkring rationel anvendelse af lægemidler. Dvs. den lægemiddelbehandling, der giver: - størst virkning,- med de mindst alvorlige og det færreste antal bivirkninger, - til lavest mulige behandlingspris og samtidigt er sikkert for patienten.

Forelæsningen giver eksempler fra tidligere og igangværende forskning med henblik på at belyse, hvordan vi kan undersøge om en given farmakologisk behandling er rationel. Hvilken betydning har det valgte lægemiddeldesign, effekt og bivirkningsprofil? - den aktuelle patients tilstand og fysiologi? - samt selve administrationen af lægemidlet?

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg