AAU logo

Tiltrædelsesforelæsning ved Carsten Reidies Bjarkam

I forbindelse med Carsten Reidies Bjarkams tiltrædelse som klinisk pro-fessor i neurokirurgi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Neuroki-rurgisk Afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Neurokirurgi - Fra dissektionssalens neuroanatomi og laboratoriets dyreeksperimentelle studier til den kliniske virkelighed

Tidspunkt

02.11.2017 kl. 15.00 - 17.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes

Torsdag den 2. november kl. 15.00
Auditoriet, Forskningens Hus
Sdr. Skovvej 15. 4, 9000 Aalborg

Efter forelæsningen er der reception. Alle er velkomne

 

Carsten Reidies Bjarkam blev 1. april 2017 ansat som den første kliniske professor i neurokirurgi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Carsten Reidies Bjarkam er født i Aalborg. Han fuldførte i 1998 sit medicinstudie ved Aarhus Universitet og gennemgik hernæst turnusuddannelse i det nordjyske sundhedsvæsen, inden han i 2000 påbegyndte et ph.d. projekt indenfor udviklingen af grisemodeller til brug for eksperimentelle undersøgelser af neuromodulationsbehandling med hjernestimulationselektroder, stamceller og genterapi.

Efter afsluttet ph.d. forsatte han i perioden 2004-2008 som fuldtidsansat hjerneforsker på Anatomisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han udover basal forskning i hjernens opbygning og funktion, samt videreudvikling af de etablerede grisemodeller, også skrev en populær lærebog i neuroanatomi for medicinske studenter.

I 2009 påbegyndte han sin kliniske specialistuddannelse og blev i 2014 speciallæge i neurokirurgi, hvorefter han har været ansat som afdelingslæge og klinisk lektor ved Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Carsten Reidies Bjarkam vil i sit fremtidige virke arbejde for at styrke såvel den eksperimentelle som den kliniske forskning inden for spinal – og kraniel neurokirurgi og sammen med de basale forskningsmiljøer på Aalborg Universitet søge at udvikle og sikre, at den kliniske neuromodulationsbehandling af svære hjernesygdomme med hjernestimulationselektroder, stamceller og genterapi også bliver mulig i Region Nordjylland.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Auditoriet, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15