AAU logo

Tiltrædelsesforelæsning ved Henrik Møller

I forbindelse med Henrik Møllers tiltrædelse som professor i kræftepidemiologi og sundhedstjenesteforskning ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Ventrikler, testikler og kræft. Eksempler fra mit arbejde og nye danske resultater om variation og kvalitet i kræftbehandling.

Tidspunkt

06.03.2020 kl. 13.00 - 14.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes

Fredag den 6. marts 2020 kl. 13.00
I Auditorie A, Forskningens Hus

Efter forelæsningen vil der være reception. Alle er velkomne

 

Om forelæsningen

Henrik Møller blev i 2019 tilknyttet Aalborg Universitet som professor i kræftepidemiologi og sundhedstjenesteforskning. Herved styrkes samarbejdet mellem universitetets Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) hvor Henrik er epidemiologisk faglig leder. Ambitionen for de kommende år bliver at medvirke til at forløse det store forsknings- og videnspotentiale i de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser med henblik på at sikre en bedre patientbehandling.

Henrik er 62 år og har en lang international karriere, med ansættelser i Danmark ved Cancerregisteret og ved Center for Registerforskning, ved International Agency for Research on Cancer i Frankrig, og ved King’s College London i Storbritannien. Henrik har publiceret mere end 400 videnskabelige artikler, knap halvdelen af disse som første eller sidste forfatter.

Tiltrædelsesforelæsningen giver udvalgte eksempler fra Henriks forskning omkring ventrikelcancer og testikelcancer, og fra de senere års klinisk og praktisk orienterede epidemiologi om kræftbehandling og kræftoverlevelse.

Er nitratforurenet drikkevand farligt?
Skyldes kræft i mavesækken en bakterie?
Er der sammenhæng mellem fertilitet og testikelkræft?
Foretrækker danske familier at få døtre?
Har småbørnsmødre en dårlig prognose ved brystkræft?
Hvor mange millioner mennesker i Storbritannien lever med kræft?
Er fattigdom en forklaring på lav kræftoverlevelse?
Er det godt at bo i Nordjylland hvis man får prostatakræft?

Foredraget slutter med eksempler på aktuelt arbejde om regionale variationer i kræftbehandling og kræftoverlevelse i Danmark.

Arrangør

Aalborg Universitet, Klinisk Institut

Adresse

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg, Auditorie A