AAU logo

Tiltrædelsesforelæsning ved Jens Lykkegaard Olesen

I forbindelse med Jens Lykkegaard Olesens tiltrædelse som professor i reumatologi i almen praksis ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Center for Almen Medicin, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Fra celle til sene – Fra belastning til skade

Tidspunkt

07.09.2018 kl. 14.00 - 16.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes

Fredag den 7. september 2018 kl. 14.00
Lokale 6A og 6B, Sundheds- og Kvartershuset
Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst


Efter forelæsningen vil der være reception. Alle er velkomne

Jens Lykkegaard Olesen tiltrådte 1. februar 2018 som professor inden for reumatologi i almen praksis ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Jens er uddannet læge ved Københavns Universitet i 2001 og erhvervede ph.d.-graden i 2006. I 2012 blev han speciallæge i Reumatologi og Intern Medicin og har specialiseret sig inden for overbelastningsskader samt muskuloskeletal ultralyd. Jens blev i 2012 ansat som forskningsansvarlig overlæge ved Reumatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, og fra
2013 var han ansat på Idrætsmedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital som klinisk forskningsansvarlig overlæge.
Sideløbende åbnede han i 2015 reumatologisk speciallægepraksis i Aalborg.

Jens har forskningsmæssigt undersøgt sene- og fascievævs reaktion på belastning og overbelastning både ved idrætsudøverne samt hos almen befolkningen. Forskningen har
dækket spektret fra reaktion på cellulær niveau til klinisk forskning.

Ved ansættelsen vil Jens Lykkegaard Olesen være forankret ved Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet, hvor
forskningen vil have fokus på diagnostik og behandling af belastningsskader i sene- og fascievæv herunder brug af ultralydsdiagnostik. Undervisningsopgaverne vil primært være inden for det almen medicinske område på medicinstudiet i
Aalborg.

Arrangør

Klinisk Institut og Forskningsenheden for almen praksis

Adresse

Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst