AAU logo

Tiltrædelsesforelæsning ved Kirsten Fonager

I forbindelse med Kirsten Fonagers tiltrædelse som klinisk professor i socialmedicin ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Er socialmedicin vigtig i klinisk praksis?

Tidspunkt

22.09.2017 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes

Fredag den 22.09.2017 kl. 14.00

Efter forelæsningen vil der være reception. Alle er velkomne

 

 

Forskningsansvarlig overlæge, ph.d. Kirsten Fonager, er i februar 2017 tiltrådt som klinisk professor i socialmedicin ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Socialmedicinsk Enhed, Aalborg Universitetshospital.

Kirsten Fonager er uddannet læge i 1989 fra Århus Universitet og Århus Universitetshospital og opnåede i 2004 speciallæge-anerkendelse i samfundsmedicin. I 1998 forsvarede hun sin ph.d. afhandling ved Århus Universitet.

Kirsten har siden 2005 været ansat som forskningsansvarlig overlæge ved Socialmedicinsk Enhed. Fra 1994 og frem til 2001 har hun været ansat på Epidemiologi og Socialmedicin ved Århus Universitet og fra 2012 og frem til ansættelsen som klinisk professor haft et deltidslektorat ved faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi på Aalborg Universitet.

Kirsten Fonagers forskningserfaringer har i særlig grad været koncentreret om brug af kliniske og administrative registre til epidemiologiske studier, hvor der i de senere år især har været fokuseret på den sociale prognose for specifikke helbredsproblemer. Kirsten Fonager vil i arbejdet som professor have fokus på at belyse socialmedicinske problemstillinger relateret til forskellige populationer. Der vil være fokus på såvel sociale faktorers betydning for udvikling af helbredsproblemer og for den kliniske prognose samt på sociale konsekvenser af specifikke helbredsproblemer.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Auditoriet, Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg