AAU logo

Tiltrædelsesforelæsning ved Lene Dreyer

I forbindelse med Lene Dreyers tiltrædelse som klinisk professor i reumatologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Reumatologisk afdeling, Aalborg Uni-versitetshospital, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Gavner moderne gigtbehandling patienterne? - fra varmebade til biologiske lægemidler

Tidspunkt

23.11.2018 kl. 14.00 - 15.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes

Fredag den 23.11 2018 kl.14.00
I Auditoriet, Forskningens Hus
Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Efter forelæsningen vil der være reception.

 

For et halvt århundrede siden var tilbuddene til gigtpatienterne begrænset til massage og varme pakninger. Ikke mindst introduktion af biologiske lægemidler omkring år 2000 har været et tigerspring i behandlingen af reumatoid artrit, psoriasisgigt og Morbus Becterew.

Biologiske lægemidler har en kompliceret molekylstruktur og de fleste fremstilles ved hjælp af genteknologi med brug af celler eller bakterier. Behandlingen kan forhindre udviklingen af erosioner og dermed bevare en bedre funktion af leddene. Men mange patienter opnår ikke sygdomskontrol under den dyre behandling, og der er brug for viden om hvordan behandlingen i højere grad kan målrettes den enkelte gigtpatient. Biologisk behandling kan have alvorlige bivirkninger, men er de værre end behandling med fx glukokortikoider?

Forelæsningen præsenterer eksempler på hvordan de nationale kliniske kvalitetsdatabaser og sundhedsregistre giver unikke muligheder for at bidrage til en mere effektiv og sikker behandling for vores gigtpatienter.  

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Auditoriet, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg