AAU logo

Tiltrædelsesforelæsning ved Niels Ejskjær

I forbindelse med Niels Ejskjærs tiltrædelse som klinisk professor i Diabetes ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Endokrinologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Diabetisk Neuropati Status og Fremtid

Tidspunkt

24.05.2017 kl. 14.00 - 16.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes

Onsdag den 24. maj 2017 kl. 14.00
Kunsten Museum of Modern Art
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Efter forelæsningen vil der være reception

Efter det officielle program inviteres alle til at se kunstmuseets udstillinger - www.kunsten.dk.


Med venlig hilsen
Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Download invitation (pdf)

 

Niels Ejskjær er pr 1. januar 2017 tiltrådt som klinisk professor i diabetes ved Aalborg Universitet med tilhørende stilling som specialeansvarlig overlæge ved Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Niels medbringer mere end tyve års klinisk og forskningsmæssig erfaring fra Danmark, England og USA med fokus på diabetisk neuropati (nervesygdom ved diabetes). Denne ekspertise bliver et af flere af Niels’ indsatsområder og genstand for hans tiltrædelsesforelæsning.

 

Diabetes er en af de hyppigste kroniske sygdomme i Danmark med over 330.000  diagnosticerede tilfælde – og i Region Nordjylland alene har omkring 35.000 mennesker diabetes. Dertil kommer et meget stort antal, som ikke er klar over, at de har diabetes. Nervesygdomme er en hyppig konsekvens af diabetes. Nervesystemet har altafgørende betydning for menneskets eksistens og sundhed. Det er fundamentet for vores bevidsthed og sanseverden. Det opretholder ligevægt i stort set alle kroppens funktioner, spændende fra hjernefunktion, sanser, temperaturregulation, hjerterytme, blodtryk, kredsløb centralt og perifert, mave-tarm-funktion, vandladning, gangfunktion og meget mere. 

Når nervesystemet ikke fungerer optimalt, således som det kan være tilfældet for ca 50% af mennesker, som har haft diabetes i flere år, kan kroppens funktioner rammes på forskellig vis. Heldigvis får kun de færreste alvorlige problemer og symptomer - og lever uden at vide, at der er noget galt. Ved de mere alvorlige tilfælde kan patienten med diabetes rammes meget hårdt med invaliderende og ødelæggende konsekvenser for den enkelte afhængigt af hvilke væv og organsystemer der rammes. Og den enkeltes livskvalitet og udfoldelsesmuligheder kan blive påvirket meget hårdt. Status er, at vi i dag stort set kun kan tilbyde lindrende symptomatisk behandling.

Den præcise mekanisme som gør, at diabetes rammer nervesystemet er ukendt, skønt der findes en række teorier. Det er også uvist, hvorfor nogle rammes hårdt og andre går helt fri. Viden om årsagssammenhænge vil muliggøre forskning rettet mod udvikling af effektive behandlinger. Men en sådan forskning kræver solide højpræcisions-målemetoder, som vi ikke har til rådighed i dag, men som vi ønsker at udvikle. Fremtidige hovedindsatsområder indenfor diabetisk neuropati omfatter også udvikling af robuste forskningsmetoder og optimering af diagnostik og behandling. Observationelle studier vil hjælpe os til at forstå tilstandens naturhistorie og sammenhæng med andre diabetes senfølger. Der er behov for effektiv forebyggende og lindrende behandling og vi ønsker at kunne stratificere risikoforholdene for den enkelte patient. Vigtigst af alt er patientens interesser og derfor skal al vores indsats være patientcentreret med vægt på om vores indsats giver værdi for patienten.

 

 

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Kunsten Museum of Modern Art, Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg