AAU logo

Tiltrædelsesforelæsning ved Søren Paaske Johnsen

I forbindelse med Søren Paaske Johnsens tiltrædelse som klinisk professor i klinisk sundhedstjenesteforskning ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Kliniske kvalitetsdatabaser - Et værdifuldt værktøj eller spild af tid?

Tidspunkt

24.08.2018 kl. 14.00 - 16.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes

Fredag den 24. august kl. 14.00

I Auditoriet, Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg

 

 

 

 

Der er siden 1970’erne etableret mere end 70 nationale kliniske kvalitetsdatabaser i Danmark, som omfatter en bred vifte af sygdomme og interventioner på tværs af de lægevidenskabelige specialer. De kliniske kvalitetsdatabaser er blevet betegnet som kronjuveler i datainfrastrukturen i sundhedsvæsenet og indeholder detaljerede data vedrørende behandling, patientkarakteristika og sygdomsudfald. Databaserne får en stadig mere central rolle i det danske sundhedsvæsen i forhold til kvalitetsudvikling, monitorering og planlægning og der er også en stadig stigende interesse for at anvende data fra databaserne til forskningsformål.


De kliniske databaser er dog også ressourcekrævende for både det kliniske personale og ledelsen og dataindsamlingen involverer i stigende omfang også direkte patienterne. Det rejser naturligt spørgsmålet om, hvordan vi som sundhedsvæsen og samfund får det bedst mulige udbytte af databaserne. Forelæsningen præsenterer eksempler på tidligere og igangværende sundhedstjenesteforskning med udgangspunkt i de kliniske kvalitetsdatabaser og diskuterer, hvorledes denne forskning kan bidrage positivt til sundhedsvæsenets fortsatte udvikling.

Arrangør

Klinisk Institut

Adresse

Auditoriet, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg