AAU logo

Tiltrædelsesforelæsning ved Thomas Starch-Jensen

I forbindelse med Thomas Starch-Jensens tiltrædelse som klinisk professor i kæbekirurgi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Kæbekirurgisk forskning - Struktur, indsats, proces og resultat

Tidspunkt

17.11.2017 kl. 14.00 - 16.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes

Fredag den 17. november kl. 14.00
Auditoriet, Medicinerhuset
Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg


Efter forelæsningen vil der være reception.

Overtandlæge, ph.d. Thomas Starch-Jensen er pr. 1. juni 2017 tiltrådt som klinisk professor i tand-, mund- og kæbekirurgi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Thomas Starch-Jensen er uddannet tandlæge fra Aarhus Tandlægeskole og blev i 2004 specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi ved Aalborg Universitetshospital. Efterfølgende blev han ansat som overtandlæge ved Kæbekirurgisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital og har siden 2013 været specialansvarlig overtandlæge for behandling af de vækstbetingede kæbedeformiteter og ansigtstraumatologien. Thomas Starch-Jensen har i en længere årrække været uddannelsesansvarlig
overtandlæge og hovedkursusleder ved Sundhedsstyrelsen med ansvar for den teoretiske videreuddannelse af kommende specialtandlæger.

Thomas Starch-Jensen modtog i 2006 Aalborg Sygehus´ forskningspris og har en bred forskningserfaring indenfor behandlingen af vækstbetingede kæbedeformiteter og genopbygning af kæbeknoglen involverende kliniske og dyreeksperimentelle undersøgelser. Thomas Starch-Jensen har etableret en international forskningsgruppe ved Kæbekirurgiske Afdeling, Aalborg Universitetshospital i
samarbejde med skandinaviske og europæiske universiteter, der har til formål at udvikle nye metoder til genopbygning af kæbeknoglen ved hjælp af knogleerstatningsmaterialer, vækstfaktorer og stamceller samt indførelse af 3-dimesionel virtuel
behandlingsplanlægning af patienter med vækstbetingede kæbedeformiteter.

Thomas Starch-Jensen vil som professor i tand-, mund- og kæbekirurgi styrke forskningen inden for de kæbekirurgiske kerneområder med det formål at udvikle og bidrage med ny viden i behandlingen af patienter med medfødte kæbeanomalier
samt patienter med manglende eller mistede tænder i forbindelse med traumer, paradentose og kræftsygdomme i kæberne.

Arrangør

Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Auditoriet, Medicinerhuset. Mølleparkvej 4. 9000 Aalborg