AAU logo

Arbejdsmiljø og MUS

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Der er indgået en aftale mellem MED organisationen på Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland og Arbejdsmiljøorganisationen på Aalborg Universitet angående organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på Klinisk Institut. Aftalen kan ses i sin fulde længde her.

Kort fortalt er der oprettet et arbejdsmiljøudvalg for Klinisk Institut med en arbejdsleder samt en medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant, blandt de medarbejdere som kun er ansat ved Aalborg Universitet. Denne gruppe samarbejder systematisk med den arbejdsmiljøgruppe, som allerede eksisterer i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital, bl.a. omkring løsningen af akut opståede opgaver, samt omkring fysiske runderinger af kontorlokalerne to gange årligt.

Da lokation og til dels kontorlokaler deles med Forskningens Hus, er den del af APV’en, som dækker disse forhold fælles på tværs af både Aalborg UH og AAU. Desuden vil Klinisk Institut indgå som en del af den overordnede APV-proces på AAU, som foregår hvert tredje år. I den forbindelse forsøges at undtage Klinisk Institut fra den fysiske del af APV-processen, da denne allerede foregår i fælles regi med Forskningens Hus og Aalborg UH. Således vil den AAU-styrede APV-proces primært fokusere på det psykiske arbejdsmiljø.

Der afholdes løbende koordinationsmøder mellem Arbejdsmiljøudvalget på Kliniske Institut og Arbejdsmiljøgruppen i Forskningens Hus, mhp. at behandle og afhjælpe de arbejdsmiljømæssige problemstillinger, der løbende må opstå.

MUS

Der afholdes MUS på Klinisk Institut. For de dobbeltansatte vil fokus være på udviklingen inden for de universitære opgaver og videnskabelige/undervisningsmæssige kompetencer. Den kliniske del forventes behandlet i regi af MUS ang. den kliniske ansættelse. Strukturen for afholdelse af MUS på Klinisk Institut følger den overordnede organisationsstruktur for instituttet, som fremgår på siden ”Om Klinisk Institut”. I dokumentet Koncept for medarbejderudviklingssamtaler ved Klinisk Institut, fremgår det hvilke ledere der afholder MUS med hvilke medarbejdere.

For at sikre, at både leder og medarbejder er tilstrækkeligt ”klædt på” til MUS, anvendes den universitære værktøjskasse ifm. afholdelse af MUS. Både hvad angår skemaer og relevant kompetenceudvikling ift. afholdelse af selve samtalerne. Materialet/Skemaerne kan findes i AAU håndbogen og kurser ift. træning af ledere findes på AAU HRs hjemmeside (under ”Ledelse og projektledelse”).

 

Arbejdsmiljø-repræsentanter

Arbejdsmiljøudvalg
Klinisk Institut:

Medarbejderrepræsentant:
Sanne Svendsen
Sekretær
Mail: ssv@dcm.aau.dk

Ledelsesrepræsentant:
Ole Schjødt Kjær
Administrationschef
Telefon: 97 66 62 60
Mail: osk@dcm.aau.dk

Arbejdsmiljøgruppe
Forskningens Hus, Aalborg UH:

Medarbejderrepræsentant:
Christine Batsberg
Tlf.: 97 66 62 80
Mail: cwb@rn.dk

Ledelsesrepræsentant:
Michael Bohnstedt
Administrationschef, Forskning, Uddannelse og Innovation
Telefon.: 97 66 62 46
Mail: m.bohnstedt@rn.dk