AAU logo

Forskningsstøtte og affiliering

På Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital er samlet en række supportfunktioner, du kan benytte når du skal i gang med at forske eller allerede er i gang.

Vigtigt ved ansøgning om eksterne forskningsmidler

I forbindelse med ansøgninger af eksterne forskningsmidler er det vigtigt, at der på et tidligt tidspunkt tages stilling til, om midlerne søges hjem via Aalborg Universitetshospital eller Klinisk Institut. I vurderingen af dette skal der tages stilling til, hvor aktiviteten foregår. Fundraiserne ved FUPA er behjælpelige med at afgøre placeringen af forskningsmidlerne.

Der er krav om, at alle projektansøgninger uanset størrelse godkendes af ledelsen inden afsendelse. Dette sker ved, at projektansøgningen sendes til administrationschef Ole Schjødt Kjær senest tre arbejdsdage før ansøgningsfristen. Administrationschefen sikrer godkendelse hos institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj. Herefter giver administrationschefen besked til ansøger.

Hvis projektansøgningen indeholder et budget på 500.000 kroner eller derover, er det desuden et krav, at ansøger får hjælp til budgettet fra en fundraiser fra FUPA eller fra AAUs Fundraising-kontor. Fundraiserne involveres senest 10 arbejdsdage inden ansøgningsfristen.

Forskningsnyt

Vil du holde dig orienteret om de seneste forskningsnyheder fra Aalborg Universitetshospital? Så er nyhedsbrevet Forskningsnyt noget for dig. Nyhedsbrevet udsendes i gennemsnit 3-4 gange om måneden og indeholder nyheder af særlig relevans for forskere og forskningsinteresserede ved Aalborg Universitetshospital f.eks.:

 • Nye forskningsresultater
 • Arrangementer som konferencer, ph.d-forsvar, forelæsninger etc.
 • Nyt fra fonde inkl. ansøgninsfrister
 • ... og meget mere

Læs mere og tilmeld dig

Affilieringsvejledning

Hvad enten det drejer sig om proceedings til konferencer, artikler eller bøger er det vigtigt at man får den rigtige affiliering på - om man i det enkelte tilfælde agerer som tilknyttet universitetet eller hospitalet.

Medicinsk bibliotek har lavet denne affilieringsvejledning (på engelsk), som kan hjælpe med at placere aktiviteterne korrekt.

Affilieringsvejledning

Projektadministrationen, AAU

Projektadministration.aau.dk er et samarbejde mellem tre kontorer i administrationen, der tilsammen dækker hele den administrative proces omkring eksternt finansierede projekter på Aalborg Universitet. De tre kontorer:

 • Fundraising & Projektledelseskontoret
  Hjælper forskere på AAU med at indhente så mange eksterne midler som muligt samt hjælper med administrativ projektstyring, når projekterne er oppe og køre. Download brochure
   
 • Kontraktenheden
  Kontraktenheden er Aalborg Universitets juridiske enhed og har ansvaret for kontrol, udarbejdelse og forhandling af de aftaler der indgås mellem universitetet og eksterne parter vedrørende forskning eller salg af konsulentydelser.
   
 • Projektøkonomi
  Få hjælp til projektoprettelse og projektregnskab inden for samtlige af et projekts faser dvs. opstart, gennemførelse og afslutning.

Forskning, Uddannelse og Innovation, Aalborg UH

Er du tilknyttet Aalborg Universitetshospital, kan du anvende en række supportfunktioner, som for de flestes vedkommende har til huse i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital:

 • Fundraising- & projektadministrationen
  Få administrativ støtte og rådgivning, når du skal søge både private og offentlige, nationale og internationale midler.
   
 • GCP-enheden (Good Clinical Practice)
  Få professionel vejledning til igangsætning og gennemførelse af forsøg med lægemidler og medicinsk udstyr, så din forskning udføres i overensstemmelse med reglerne for god klinisk praksis.
   
 • Kommunikation
  På Aalborg UH kan du få kommunikativ støtte til at udbrede kendskabet til samt interessen for din forskning - både internt på hospitalet, på Klinisk Instsitut og eksternt til den brede offentlighed.
   
 • Patentenheden
  Patentenheden på Aalborg UH har ansvaret for al teknologioverførsel på hospitalet. Dvs. at den sørger for, at nye opfindelser bliver patenteret og kommercialiseret.
   
 • Statistikerbistand
  Hver forskningsansvarlig på Aalborg UH kan disponere over 40 timers statistikbistand årligt, finansieret via Afd. for Universitetshospitalsanliggender.