Forskningsstøtte og affiliering

På Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital er samlet en række supportfunktioner, du kan benytte når du skal i gang med at forske eller allerede er i gang.

Vigtigt ved ansøgning om eksterne forskningsmidler

Placering af projektmidler

Når der søges eksterne forskningsmidler, skal der på et tidligt tidspunkt tages til, om midlerne skal søges hjem til Aalborg Universitetshospital eller Klinisk Institut. I vurderingen af dette, skal der tages stilling til, om ansatte er (eller skal være) ansat ved hospitalet eller universitetet. Hvis der er tale om en institutansættelse, skal midlerne søges hjem til instituttet. Hvis der er ansatte ved begge organisationer, søges pengene hjem i partnerskab – dvs. med begge organisationer som partnere i projektet.

Hjælp til ansøgningen

Som forsker kan du få hjælp til ansøgningen inkl. budget fra Fundingenheden på Aalborg Universitetshospital (FUPA). Vi opfordrer til, at den første henvendelse sker til FUPA. Fundraiserne afklarer i den forbindelse, om ansøgningen skal udgå fra regionen eller universitetet. Fundraiserne involveres i projektansøgningen 10 dage inden deadline – 2-3 måneder før, hvis der er tale om en EU-ansøgning eller en anden større ansøgning.

Ved Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital er det et krav, at alle ansøgninger med et budget på 500.000 kroner eller mere skal gennemgås af en fundraiser inden afsendelse.

Overhead og ph.d.-taxameter

Ansøger er forpligtet til at søge om overhead og ph.d.-taxameter, hvis bevillingsgiver giver mulighed for det. Normalt lægges disse beløb oven i de direkte omkostninger og skal således ikke fratrækkes bevillingen.

Godkendelse af ansøgningen inden afsendelse

Alle ansøgninger uanset størrelse skal godkendes af institutleder og sekretariatschef inden afsendelse. Projektansøgningen sendes til konstitueret sekretariatschef Christina Faber-Espensen senest tre dage inden deadline, hun sørger herefter for institutlederens godkendelse.

Anmeldelse af forskningsprojekter

Projekter, hvor der anvendes persondata skal ifølge databeskyttelsesreglerne (GDPR) anmeldes og registreres. Om projektet skal anmeldes ved Region Nordjylland eller ved Aalborg Universitet afhænger af hvor projektet hører hjemme.

Forskere ved Klinisk Institut har ofte projekter, der anmeldes ved Regionen, men vær opmærksom på om der er tilfælde, hvor det er korrekt at anmelde ved AAU.

AAU har lanceret en opdateret anmeldesordning. Opdatereingen indebærer en bedre understøttelse af forskerne i at overholde centrale bestemmelser i databeskyttelsesforordningen. Anmeldelsen tilgås via persondatahjemmesiden.

Er du i tvivl om hvor dit projekt skal anmeldes kan du kontakte følgende medarbejdere i de to organisationer:

Aalborg Universitet. Kontraktenheden: Susanne Andersen eller Louise Bornebusch Lund 

Region Nordjylland, ansvarlig for forskningsanmeldelser: Lone Frøkjær Christensen

Forskningsnyt

Vil du holde dig orienteret om de seneste forskningsnyheder fra Aalborg Universitetshospital? Så er nyhedsbrevet Forskningsnyt noget for dig. Nyhedsbrevet udsendes i gennemsnit 3-4 gange om måneden og indeholder nyheder af særlig relevans for forskere og forskningsinteresserede ved Aalborg Universitetshospital f.eks.:

 • Nye forskningsresultater
 • Arrangementer som konferencer, ph.d-forsvar, forelæsninger etc.
 • Nyt fra fonde inkl. ansøgninsfrister
 • ... og meget mere

Læs mere og tilmeld dig

Affilieringsvejledning

Hvad enten det drejer sig om proceedings til konferencer, artikler eller bøger er det vigtigt at man får den rigtige affiliering på - om man i det enkelte tilfælde agerer som tilknyttet universitetet eller hospitalet.

Medicinsk bibliotek har lavet denne affilieringsvejledning (på engelsk), som kan hjælpe med at placere aktiviteterne korrekt.

Affilieringsvejledning

Serviceaftale mellem Klinisk Institut og Fundingenheden

Klinisk Institut har indgået en serviceaftale med Fundingenheden på Aalborg Universitetshospital om støtte i forbindelse med fundingaktiviteter på instituttet. Du kan således kontakte fundingenheden på forskning.fupa@rn.dk, hvis du har brug for hjælp i til din ansøgning.

Forskere på Klinisk Institut er omfattet af de samme ydelser og servicetilbud som forskere og klinikere på hospitalet og har således mulighed for bl.a. at deltage på Fundingenhedens kurser og benytte guidelines og skabeloner fra hjemmesiden Velkommen til Fundingenheden - FUPA (rn.dk)

På vores hjemmeside kan du også finde informationer om kommende deadlines, vejledninger til hvordan du skriver den bedste ansøgning, skabelon til simpelt budget og Ganntdiagram mv. 

Kursusaktiviteter og andre tilbud annonceres på hjemmesiden og i Aalborg Universitetshospitals nyhedsbrev Forskningsnyt, som du kan tilmelde dig på Forskning (rn.dk).

Projektadministrationen, AAU

Projektadministration.aau.dk er et samarbejde mellem tre kontorer i administrationen, der tilsammen dækker hele den administrative proces omkring eksternt finansierede projekter på Aalborg Universitet. De tre kontorer:

 • Fundraising & Projektledelseskontoret
  Hjælper forskere på AAU med at indhente så mange eksterne midler som muligt samt hjælper med administrativ projektstyring, når projekterne er oppe og køre.
   
 • Kontraktenheden
  Kontraktenheden er Aalborg Universitets juridiske enhed og har ansvaret for kontrol, udarbejdelse og forhandling af de aftaler der indgås mellem universitetet og eksterne parter vedrørende forskning eller salg af konsulentydelser.
   
 • Projektøkonomi
  Få hjælp til projektoprettelse og projektregnskab inden for samtlige af et projekts faser dvs. opstart, gennemførelse og afslutning.

Forskning, Uddannelse og Innovation, Aalborg UH

Er du tilknyttet Aalborg Universitetshospital, kan du anvende en række supportfunktioner, som for de flestes vedkommende har til huse i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital:

 • Fundraising- & projektadministrationen
  Få administrativ støtte og rådgivning, når du skal søge både private og offentlige, nationale og internationale midler.
   
 • GCP-enheden (Good Clinical Practice)
  Få professionel vejledning til igangsætning og gennemførelse af forsøg med lægemidler og medicinsk udstyr, så din forskning udføres i overensstemmelse med reglerne for god klinisk praksis.
   
 • Kommunikation
  På Aalborg UH kan du få kommunikativ støtte til at udbrede kendskabet til samt interessen for din forskning - både internt på hospitalet, på Klinisk Instsitut og eksternt til den brede offentlighed.
   
 • Patentenheden
  Patentenheden på Aalborg UH har ansvaret for al teknologioverførsel på hospitalet. Dvs. at den sørger for, at nye opfindelser bliver patenteret og kommercialiseret.
   
 • Statistikerbistand
  Hver forskningsansvarlig på Aalborg UH kan disponere over 40 timers statistikbistand årligt, finansieret via Afd. for Universitetshospitalsanliggender.