God videnskabelig praksis

Klinisk Institut opfordrer til at alle medarbejdere, ph.d.-studerende, adjungerede lektorer/professorer og andre tilknyttede forskere følger og opretholder ”god videnskabelig praksis”.

Læs mere om hvad god videnskabelig praksis anses for at være, hvad et brud på god videnskabelig praksis anses for at være, samt hvilke konkrete retningslinjer og procedurer du som forsker forventes at leve op til/følge på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets hjemmeside om emnet.