HR

HR-funktionens vigtigste opgave er at sørge for ansættelsen af Klinisk instituts medarbejdere, såvel det videnskabelige som det teknisk-administrative personale. Funktionen er tovholder for ansættelsesprocesserne lige fra stillingsopslaget til ansættelseskontrakten.

Desuden har funktionen også ansvaret for bl.a. at vedligeholde personaledata på alle nuværende ansatte, herunder fx løbende at registrere afholdelse af ferie, sygdom, barsel osv.

Hvis du som medarbejder har spørgsmål til din ansættelse, løn eller vis du skal afholde/har afholdt ferie, orlov eller bliver syg skal du kontakte HR-medarbjederen.

Til højre kan du desuden finde en række nyttige links til forskellige personalepolitkker, skabeloner og lignende for ansatte ved Aalborg Universitet. Hvis du mangler noget, eller har problemer med at finde den rette blanket, så kontakt Klinisk Instituts HR-medarbejder.

Kontakt

Christina Øllegaard Elmer
HR-medarbejder
Telefon: 9940 7179
E-mail: inst.klinisk.hr@dcm.aau.dk

Indberetning af ferie og sygdom

Indberetning af ferie og sygdom skal ske på mail: KI-fravaer@dcm.aau.dk