Institutråd og SU

Institutrådet består af medarbejdere fra Klinisk Institut. Formålet med dette råd er at drøfte anliggender, som har relevans for instituttet og dets medarbejdere.

Samarbejdsudvalget består af repræsentanter fra ledelsen samt repræsentanter fra de forhandlingsberettigede faglige organisationer.

Fra november 2015 er møderne mellem udvalgene samkørte i den udstrækning emnerne på dagsordenerne tillader det - blandt andet med hensyn til fortrolighed omkring visse emner.

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater er tilgængelig via Microsoft Teams (kræver AAU login)

Institutrådets medlemmer

Samarbejdsudvalgets medlemmer

Repræsentanter for A-siden

 

Repræsentanter for B-siden