AAU logo

Økonomi

Projektøkonomi

Reglerne for processer i forbindelse med ansøgninger om eksterne forskningsmidler er beskrevet her

Klinisk Instituts økonomimedarbejdere administrerer instituttets eksternt finansierede projekter ud fra AAUs regelsæt. Økonomimedarbejderne kontaktes i forhold til alle økonomiske forhold i forbindelse med projektdrift.

Retningslinjer og procedurer

Her er samlet dokumenter der dokumenterer retningslinjer og procedurer inden for økonomi, som er gældende for ansatte på Klinisk Institut. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte økonomiafdelingen.

Information og retningslinjer vedr. rejser og udlæg er flyttet til siden Rejser og udlæg

Politik og retningslinjer for brug af annuum ved Klinisk Institut

Rådighedsbeløb (ph.d. studerende)

Kontakt

Christina Faber-Espensen
Controller
Telefon: 97 66 62 57
Mail: cfe@dcm.aau.dk

Jesper Lübeck Ellemann
Økonomimedarbejder
Telefon: 99 40 62 62
Mail: jle@dcm.aau.dk

Jan Langballe Sørensen
Økonomimedarbejder
Telefon: 99 40 35 71
Mail: jlso@dcm.aau.dk

Jesper Sørensen
AC Fuldmægtig
Telefon: 99 40 95 75
Mail: jes@dcm.aau.dk

Vedr. rejser og udlæg
Telefon: 97 66 62 62
Mail: ki-rus@dcm.aau.dk