AAU logo

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget for Klinisk Institut består af en repræsentant for ledelsen, samt en eller flere repræsentanter for de forskellige faggrupper blandt medarbejderne.

Den præcise sammensætning af medlemmerne afgøres i dialog med de relevante faglige organisationers lokale tillidsrepræsentanter (TR). Hvor AAU har egen dedikeret TR fra en faggruppe, vil denne person deltage i denne dialog. Hvor AAU ikke har egen dedikeret TR (fx på lægeområderne), vil de relevante personer fra Aalborg UH deltage i den indledende dialog.