AAU logo

Forskningsansvarlige

Inden for hvert lægefaglige speciale på Aalborg Universitetshospital er der udpeget en forskningsansvarlig. Den forskningsansvarlige har bl.a. det overordnede ansvar for den respektive afdelings, enheds eller sektors forskningsstrategi og -budget og er samtidig ansvarlig for selv og i samarbejde med andre at producere forskning.

Følgende personer varetager p.t. funktionen som forskningsansvarlige på Aalborg Universitetshospital.

AKUTMEDICIN OG PRÆHOSPITAL
Professor, overlæge, Erika Frischknecht Christensen
Tlf.: 97 66 63 37 | Mail: efc@rn.dk

ANÆSTESI OG INTENSIV
Professor, overlæge, ph.d. Bodil Steen Rasmussen (koordinerende klinikprofessor i klinik anæstesi, børn, kredsløb og kvinder)
Tlf.: 97 66 18 67 | Mail: bodil.steen.rasmussen@rn.dk

ARBEJDSMEDICIN
Professor, overlæge, ph.d. Øyvind Omland
Tlf.: 97 66 41 10 | Mail: oo@rn.dk

ARVELIGE SYGDOMME (KLINISK GENETIK)
Professor, ledende overlæge, ph.d., dr.med. Michael Bjørn Petersen
Tlf.: 97 66 49 76 | Mail: michael.petersen@rn.dk

BILLEDDIAGNOSTIK (RADIOLOGI) 
Professor, overlæge Jens Brøndum Frøkjær
Tlf.: 97 66 51 05 | Mail: jebf@rn.dk

BLODSYGDOMME (HÆMATOLOGI)
Professor, cand.scient. Karen Dybkær
Tlf.: 97 66 38 68 | Mail: k.dybkaer@rn.dk

Professor, senior biostatistiker Martin Bøgsted
Tlf.: 97 66 38 67 | Mail: martin.boegsted@rn.dk

BRYSTKIRURGI (MAMMAKIRURGI)
Ledende overlæge Ute Hoyer
Tlf.: 97 66 10 43 | Mail: u.hoyer@rn.dk

BØRN OG UNGE (PÆDIATRI)
Professor, overlæge, dr.med. Finn Ebbesen
Tlf.: 97 66 33 31 | Mail: fe@rn.dk

FORSKNINGSENHED FOR KLINISK SYGEPLEJE
Professor, forskningsleder, ph.d., cand.cur. Erik Elgaard Sørensen
Tlf.: 97 66 62 83 / 40 23 57 36 | Mail: ees@rn.dk

FYSIO- OG ERGOTERAPI
Udviklingsterapeut, MLP Jane Andreasen
Tlf.: 97 66 42 17 | Mail: jaan@rn.dk

GIGT- OG RYGMEDICIN
Professor, overlæge, Lene Dreyer
Tlf.: 97 66 85 50 | Mail: l.dreyer@rn.dk

GYNÆKOLOGI, GRAVIDITET OG FØDSEL (GYNÆKOLOGI - OBSTETRIK)
Professor Ole Bjarne Christiansen
Tlf.: 97 66 30 64 | Mail: olbc@rn.dk

HJERTE-LUNGEKIRURGI (THORAXKIRURGI)
Professor, overlæge, ph.d. Jan Jesper Andreasen
Tlf.: 97 66 46 51 | Mail: jja@rn.dk

HJERTEMEDICIN (KARDIOLOGI)
Professor, overlæge dr.med. Erik Berg Schmidt
Tlf.: 97 66 45 29 | Mail: ebs@rn.dk

Professor, overlæge, dr.med. Peter Søgaard (koordinerende klinikprofessor i klinik anestesi, børn, kredsløb og kvinder)
Tlf.: 97 66 44 39 | Mail: p.soegaard@rn.dk

Professor Mogens Lytken Larsen
Tlf.: 97 66 46 68 | Mail: lytken.larsen@rn.dk

Professor, Sam Riahi (elektrofysiologi)
Tlf.: 97 66 12 14 | Mail: sar@rn.dk

HORMON- OG STOFSKIFTESYGDOMME (ENDOKRINOLOGI)
Professor Peter Vestergaard
Tlf.: 97 66 36 73 | Mail: p.vestergaard@rn.dk

Professor Niels Ejskær
Tlf.: 97 66 36 56 | Mail: n.ejskjaer@rn.dk

INFEKTIONSMEDICIN
Professor, dr.med. Henrik Ib Nielsen
Tlf.: 97 66 39 30 | Mail: henrik.nielsen@rn.dk

KARKIRURGI
Ledende overlæge, Allan Kornmaaler Hansen
Tlf. 97 66 46 11 | Mail: akh@rn.dk

KLINISK BIOKEMI
Overlæge, ph.d. Henrik Krarup
Tlf.: 97 66 56 30 | Mail: h.krarup@rn.dk

Professor, overlæge, dr.med. Søren Risom Kristensen
Tlf.: 97 66 48 70 | Mail: srk@rn.dk

Professor, overlæge, dr.med. Aase Handberg (koordinerende klinikprofessor i klinik diagnostik)
Tlf.: 97 66 48 84 | Mail: aaha@rn.dk

KLINISK EPIDEMIOLOGISK AFDELING
Professor, overlæge Christian Torp-Pedersen
Tlf.: 97 66 63 30 | Mail: torp@rn.dk

KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN
Professor, overlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen
Tlf.: 97 66 54 84 | Mail: lajp@rn.dk

KLINISK IMMUNOLOGI
Ledende overlæge Kim Varming
Tlf.: 97 66 55 42 | Mail: kv@rn.dk

KLINISK MIKROBIOLOGI
Professor, overlæge, dr.med. Henrik C. Schønheyder
Telefon: 97 66 53 76 | Mail: hcs@rn.dk

KRÆFTEBEHANDLING (ONKOLOGI) 
Professor, overlæge Ursula Falkmer
Tlf.: 97 66 14 11 | Mail: u.falkmer@rn.dk

KÆBEKIRURGI
Professor, overtandlæge, Thomas Jensen
Tlf. 97 66 27 98 | Mail: thomas.jensen@rn.dk

LUNGEMEDICIN
Afdelingslæge Ulla Møller Weinreich
Tlf.: 97 66 47 35 | Mail: ulw@rn.dk

MAVE- OG TARMKIRUGI (KIRURGISK GASTROENTEROLOGI)
Professor, overlæge, dr.med. Ole Thorlacius-Ussing (koordinerende klinikprofessor i klinik kirurgi og kræftbehandling)
Tlf.: 97 66 11 26 | Mail: otu@rn.dk

MEDICINSKE MAVE- OG TARMSYGDOMME
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Asbjørn Mohr Drewes (koordinerende klinikprofessor i klinik medicin)
Tlf.: 97 66 35 62 | Mail: amd@rn.dk

CENTER FOR ERNÆRING OG TARMSYGDOMM
Professor, overlæge, Henrik Højgaard Rasmussen
Tlf.: 97 66 35 63 | Mail: hhr@rn.dk

NEUROKIRURGI
Afdelingslæge Carsten Bjarkam
Tlf.: 97 66 24 09 | Mail: c.bjarkam@rn.dk

NEUROLOGI
Overlæge Boris Modrau
Tlf.: 97 66 22 39 | Mail: boris.modrau@rn.dk

NYRE- OG URINVEJSKIRURGI (UROLOGI)
Overlæge Niels. Chr. Langkilde
Tlf.: 97 66 32 29 | Mail: ncl@rn.dk

NYREMEDICIN (NEFROLOGI)
Professor, overlæge, dr.med. Jeppe Hagstrup Christensen
Tlf.: 97 66 37 55 | Mail: jeppe.hagstrup.christensen@rn.dk

ORTOPÆDKIRURGI
Professor, overlæge, Søren Kold
Tlf.: 40 15 06 46 | Mail: sovk@rn.dk

PATOLOGI
Professor, overlæge Mogens Vyberg
Tlf.: 97 66 52 71 | Mail: mv@rn.dk

PLASTIKKIRURGI
Konst. ledende overlæge, Lene Birk-Sørensen
Tlf.: 97 66 10 64 | Mail: l.birksoerensen@rn.dk

PSYKIATRIEN
Professor, overlæge Rasmus Licht
Tlf.: 97 64 37 56 | Mail: rasmus.licht@rn.dk

SEXOLOGISK KLINIK
Lektor, cand.cur., ph.d. Birgitte Schantz Laursen
Tlf.: 97 66 62 85 | Mail: bisl@rn.dk

Ledende overlæge, Astrid Højgaard
Tlf.: 97 66 79 93 | Mail: a.hoejgaard@rn.dk

SOCIALMEDICIN
Professor, overlæge Kirsten Fonager
Tlf.: 97 66 41 45 | Mail: k.fonager@rn.dk

ÆLDREMEDICIN (GERIATRI)
Professor, overlæge, ph.d. Stig Andersen
Tlf.: 97 66 41 82 | Mail: lasa@rn.dk / stiga@dadlnet.dk

ØJENSYGDOMME
Professor, overlæge. dr.med. Henrik Vorum
Tlf.: 97 66 26 39 | Mail: henrik.vorum@rn.dk

ØRE-, NÆSE-, HALSSYGDOMME
Overlæge ph.d. Michael Gaihede
Tlf.: 97 66 27 28 | Mail: mlg@rn.dk