Forskningsansvarlige

Klinisk Instituts forskere varetager forskning og undervisning i forskellige læge- og sygeplejefaglige specialer. Sideløbende med ansættelse ved Aalborg Universitet er flere af forskerne også ansat i sygehusvæsnet – typisk som overlæger med forskningsansvar ved Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland eller Psykiatrien i Nordjylland.

Den forskningsansvarlige har bl.a. det overordnede ansvar for den respektive afdelings, enheds eller sektors forskningsstrategi og -budget og er samtidig ansvarlig for selv og i samarbejde med andre at producere forskning.

Herunder finder du en oversigt med kontaktoplysninger til instituttets forskere.

Center for Præhospital- og Akutforskning
Klinisk professor, overlæge, Erika Frischknecht Christensen
Sdr. Skovvej 15, lokale 611
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 63 37
E-mail: erikafc@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)

Center for Almen Medicin
Klinisk professor Janus Laust Thomsen
Fyrkildevej 7
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 24 60 50 44
E-mail: jlt@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)

Center for Almen Medicin
Klinisk professor Jette Kolding Kristensen
Fyrkildevej 7
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 40 81 44 66
E-mail: jkk@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)

ANÆSTESI- OG INTENSIV
Klinisk professor, overlæge, ph.d. Bodil Steen Rasmussen (koordinerende klinikprofessor i Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder)
Mølleparkvej 8A, 1. sal (Gartnerboligen)
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 18 64
E-mail: bsr@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder på Aalborg Universitetshospital

ARBEJDSMEDICIN
Klinisk Lektor, overlæge, ph.d., Jacob Hjort Bønløkke
Hobrovej 18-22, Aalborg Universitetshospital, Syd, Lokale: 515
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 41 09
E-mail: jahb@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

ARVELIGE SYGDOMME (KLINISK GENETIK)
Klinisk professor, overlæge Lone Ena Munk Sunde
Ladegårdsgade 5, 5. sal, 9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 68 85, l.sunde@rn.dk 
E-mail: loneems@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Klinisk Genetisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

BILLEDDIAGNOSTIK (RADIOLOGI) 
Klinisk professor, overlæge Jens Brøndum Frøkjær
Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg, Højhuset Syd, 1. etage og 2. etage
Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg, Medicinerhuset, stueetagen
Tlf.: 97 66 51 05
E-mail: jebf@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Radiologisk Afdeling (Røntgenafdelingen) på Aalborg Universitetshospital

BLODSYGDOMME (HÆMATOLOGI)
Professor, ph.d., cand.scient. Karen Dybkær Sørensen
Sdr. Skovvej 15, lokale 330 
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 38 68
E-mail: k_dybkaer@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

Professor, senior biostatistiker Martin Bøgsted
Tlf.: 97 66 38 67 og 50 92 56 39
Sdr. Skovvej 15, lokale 331 
9000 Aalborg
E-mail: m_boegsted@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

Klinisk professor, overlæge, dr.med. Tarec Christoffer El-Galaly
Hobrovej 18-22
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 38 69
E-mail: tceg@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

Klinisk professor, overlæge Marianne Tang Severinsen
Hobrovej 18-22, Bygning: Aalborg Universitetshospital, Syd
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 38 61
E-mail: severinsen@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

BRYSTKIRURGI (MAMMAKIRURGI)
Ledende overlæge Ute Hoyer
Tlf.: 97 66 10 43
E-mail: u.hoyer@rn.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)

BØRN OG UNGE (PÆDIATRI)
Klinisk professor, ph.d, overlæge Søren Hagstrøm
Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg
Stengade 10, 9000 Aalborg 
Tlf.: 97 66 33 74
E-mail: soha@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Pædiatrisk forskningsenhed på Aalborg Universitetshospital

FORSKNINGSENHED FOR KLINISK SYGEPLEJE
Professor, Mette Grønkjær
Sdr. Skovvej 15, lokale 609
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 62 87
E-mail: mette.groenkjaer@rn.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje i Forskningens Hus

GIGT- OG RYGMEDICIN (REUMATOLOGI)
Klinisk professor, overlæge Lene Dreyer
Reberbansgade 15, lokale 03023, Aalborg Universitetshospital, Nord 
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 85 50
E-mail: ldreyer@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)

GYNÆKOLOGI, GRAVIDITET OG FØDSEL (GYNÆKOLOGI - OBSTETRIK)
Professor, overlæge Ole Bjarne Christiansen
Hobrovej 18-22, Aalborg Universitetshospital, Syd
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 30 64
E-mail: olbc@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)

Professor, overlæge Ulrik Schiøler Kesmodel
Reberbansgade 15
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 65 61 og 30 20 68 50
E-mail: uske@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Forskning på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

HJERTEMEDICIN (KARDIOLOGI)
Klinisk professor, overlæge, dr.med. Peter Søgaard (koordinerende klinikprofessor i klinik anestesi, børn, kredsløb og kvinder)
Tlf.: 97 66 44 39
Hobrovej 18-22, Aalborg Universitetshospital, Syd
9000 Aalborg
E-mail: pes@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)

Klinisk professor, overlæge Torben Bjerregaard Larsen (trombose og lægemiddelovervågning)
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 44 42
E-mail: tobl@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)

Professor, overlæge, ph.d. Sam Riahi (elektrofysiologi)
Hobrovej 18-22, Aalborg Universitetshospital, Syd
9000 Aalborg
Tlf.: 97 66 12 14
E-mail: sar@dcm.aau.dk
Profil på Aalborg Universitets forskningsportal (VBN)
Kardioligisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital

HORMON- OG STOFSKIFTESYGDOMME (ENDOKRINOLOGI)
Professor, overlæge Peter Vestergaard
Tlf.: 97 66 36 73 | Mail: p.vestergaard@rn.dk

Professor, overlæge Niels Ejskær
Tlf.: 97 66 36 56 | Mail: n.ejskjaer@rn.dk

HUD- OG KØNSSYGDOMME (DERMATOLOGI)
Professor, overlæge dr.med. Peter Bjerring
Mail: p.bjerring@rn.dk

INFEKTIONSMEDICIN
Professor, overlæge dr.med. Henrik Ib Nielsen
Tlf.: 97 66 39 30 | Mail: henrik.nielsen@rn.dk

KARKIRURGI
Klinisk Lektor, afdelingslæge Christian Nikolaj Petersen
Tlf. 97 66 46 16 | Mail: chnp@dcm.aau.dk

KLINISK BIOKEMI
Professor, overlæge, dr.med. Søren Risom Kristensen
Tlf.: 97 66 48 70 | Mail: srk@rn.dk

Professor, overlæge, dr.med. Aase Handberg (koordinerende klinikprofessor i klinik diagnostik)
Tlf.: 97 66 48 84 | Mail: aaha@rn.dk

KLINISK EPIDEMIOLOGISK AFDELING
Professor, overlæge Christian Torp-Pedersen
Tlf.: 97 66 63 30 | Mail: torp@rn.dk

KLINISK FARMAKOLOGI
Professor Anne Estrup Olesen
Tlf.: 97 66 43 76 | Mail: aneso@rn.dk

KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN
Klinisk lektor og overlæge Helle Damgaard Zacho
Tlf: 97 66 55 00 / 26 20 41 63
Mail: hzacho@dcm.aau.dk

KLINISK IMMUNOLOGI
 

KLINISK MIKROBIOLOGI
Klinisk Lektor, overlæge Hans Linde Nielsen
Telefon: 97 66 54 23 | Mail: halin@rn.dk

KLINISK SUNDHEDSTJENESTEFORSKNING
Professor, overlæge Søren Paaske Johnsen
Telefon: 29 47 02 95 | Mail: soeren.johnsen@rn.dk

KRÆFTEBEHANDLING (ONKOLOGI) 
Professor, overlæge Morten Ladekarl
Tlf.: 61 39 93 26 | Mail: morten.ladekarl@rn.dk

Professor, overlæge Ursula Falkmer
Tlf.: 97 66 14 11 | Mail: u.falkmer@rn.dk

KÆBEKIRURGI
Professor, overtandlæge, Thomas Starch-Jensen
Tlf. 97 66 27 98 | Mail: thomas.jensen@rn.dk

LUNGEMEDICIN
Klinisk Lektor, Afdelingslæge Ulla Møller Weinreich
Tlf.: 97 66 47 35 | Mail: ulw@rn.dk

MAVE- OG TARMKIRUGI (KIRURGISK GASTROENTEROLOGI)
Professor, overlæge, dr.med. Ole Thorlacius-Ussing (koordinerende klinikprofessor i klinik kirurgi og kræftbehandling)
Tlf.: 97 66 11 26 | Mail: otu@rn.dk

MEDICINSKE MAVE- OG TARMSYGDOMME (MEDICINSK GASTROENTEROLOGI)
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Asbjørn Mohr Drewes (koordinerende klinikprofessor i klinik medicin)
Tlf.: 97 66 35 62 | Mail: amd@rn.dk

Professor Christina Brock (Translational patofysiologi i det autonome nervesystem)
Tlf.: 97 66 05 10 | Mail: christina.brock@rn.dk

MOLEKYLÆR DIAGNOSTIK
Professor, overlæge ph.d. Henrik Krarup
Tlf.: 97 66 56 30 | Mail: h.krarup@rn.dk

Professor, ph.d. Inge Søkilde Pedersen
Tlf.: 97 66 56 25 | Mail: isp@rn.dk

CENTER FOR ERNÆRING OG TARMSYGDOMM
Professor, overlæge Henrik Højgaard Rasmussen
Tlf.: 97 66 35 63 | Mail: hhr@rn.dk

NEUROKIRURGI
Professor, overlæge Carsten Bjarkam
Tlf.: 97 66 24 09 | Mail: c.bjarkam@rn.dk

NEUROLOGI
Klinisk Lektor, overlæge Boris Modrau
Tlf.: 97 66 22 39 | Mail: boris.modrau@rn.dk

NYRE- OG URINVEJSKIRURGI (UROLOGI)
Vacant

NYREMEDICIN (NEFROLOGI)
Professor, overlæge, dr.med. Jeppe Hagstrup Christensen
Tlf.: 97 66 37 55 | Mail: jeppe.hagstrup.christensen@rn.dk

ORTOPÆDKIRURGI
Professor, overlæge Søren Kold
Tlf.: 40 15 06 46 | Mail: sovk@rn.dk

Professor, overlæge Ole Rahbek
Tlf.: 97 66 24 94 | Mail: o.rahbek@rn.dk

PATOLOGI
Professor Alkwin Wanders
Tlf.: 97 66 52 71 | Mail: alkwin.wanders@rn.dk

PLASTIKKIRURGI
Klinisk Lektor, ledende overlæge Lene Birk-Sørensen
Tlf.: 97 66 10 64 | Mail: l.birksoerensen@rn.dk

PSYKIATRIEN
Professor, overlæge Rasmus Licht
Tlf.: 97 64 37 56 | Mail: rasmus.licht@rn.dk

Professor, overlæge (voksenpsykiatri) René Ernst Nielsen
Tlf.: 97 64 35 95 | Mail: ren@rn.dk

Professor, overlæge (børnepsykiatri) Marlene Briciet Lauritsen
Tlf.: 97 64 33 17 | Mail: marlene.lauritsen@rn.dk

SEXOLOGISK KLINIK
Lektor, cand.cur., ph.d. Birgitte Schantz Laursen
Tlf.: 97 66 62 85 | Mail: bisl@rn.dk

Klinisk Lektor, ledende overlæge, Astrid Højgaard
Tlf.: 97 66 79 93 | Mail: a.hoejgaard@rn.dk

SOCIALMEDICIN
Professor, overlæge Kirsten Fonager
Tlf.: 97 66 41 45 | Mail: k.fonager@rn.dk

ÆLDREMEDICIN (GERIATRI)
Professor, overlæge, ph.d. Stig Andersen
Tlf.: 97 66 41 82 | Mail: lasa@rn.dk

ØJENSYGDOMME
Professor, overlæge. dr.med. Henrik Vorum (Koordinerende klinikprofessor, Klinik Hoved-Orto)
Tlf.: 97 66 26 39 | Mail: henrik.vorum@rn.dk

ØRE-, NÆSE-, HALSSYGDOMME
Professor, Overlæge Michael Gaihede
Tlf.: 97 66 27 28 | Mail: mlg@rn.dk