Forskningsansvarlige

Inden for hvert lægefaglige speciale på Aalborg Universitetshospital er der udpeget en forskningsansvarlig. Den forskningsansvarlige har bl.a. det overordnede ansvar for den respektive afdelings, enheds eller sektors forskningsstrategi og -budget og er samtidig ansvarlig for selv og i samarbejde med andre at producere forskning.

Følgende personer varetager p.t. funktionen som forskningsansvarlige på Aalborg Universitetshospital.

AKUTMEDICIN OG PRÆHOSPITAL
Professor, overlæge, Erika Frischknecht Christensen
Tlf.: 97 66 63 37 | Mail: efc@rn.dk

ANÆSTESI OG INTENSIV
Professor, overlæge, ph.d. Bodil Steen Rasmussen (koordinerende klinikprofessor i klinik anæstesi, børn, kredsløb og kvinder)
Tlf.: 97 66 18 67 | Mail: bodil.steen.rasmussen@rn.dk

ARBEJDSMEDICIN
Professor, overlæge, ph.d. Øyvind Omland
Tlf.: 97 66 41 10 | Mail: oo@rn.dk

ARVELIGE SYGDOMME (KLINISK GENETIK)
Professor, ledende overlæge, ph.d., dr.med. Michael Bjørn Petersen
Tlf.: 97 66 49 76 | Mail: michael.petersen@rn.dk

BILLEDDIAGNOSTIK (RADIOLOGI) 
Professor, overlæge Jens Brøndum Frøkjær
Tlf.: 97 66 51 05 | Mail: jebf@rn.dk

BLODSYGDOMME (HÆMATOLOGI)
Professor, cand.scient. Karen Dybkær
Tlf.: 97 66 38 68 | Mail: k.dybkaer@rn.dk

Professor, senior biostatistiker Martin Bøgsted
Tlf.: 97 66 38 67 | Mail: martin.boegsted@rn.dk

BRYSTKIRURGI (MAMMAKIRURGI)
Ledende overlæge Ute Hoyer
Tlf.: 97 66 10 43 | Mail: u.hoyer@rn.dk

BØRN OG UNGE (PÆDIATRI)
Professor, overlæge, dr.med. Finn Ebbesen
Tlf.: 97 66 33 31 | Mail: fe@rn.dk

FORSKNINGSENHED FOR KLINISK SYGEPLEJE
Professor, forskningsleder, ph.d., cand.cur. Erik Elgaard Sørensen
Tlf.: 97 66 62 83 / 40 23 57 36 | Mail: ees@rn.dk

FYSIO- OG ERGOTERAPI
Udviklingsterapeut, MLP Jane Andreasen
Tlf.: 97 66 42 17 | Mail: jaan@rn.dk

GIGT- OG RYGMEDICIN
Professor, overlæge, Lene Dreyer
Tlf.: 97 66 85 50 | Mail: l.dreyer@rn.dk

GYNÆKOLOGI, GRAVIDITET OG FØDSEL (GYNÆKOLOGI - OBSTETRIK)
Professor Ole Bjarne Christiansen
Tlf.: 97 66 30 64 | Mail: olbc@rn.dk

HJERTE-LUNGEKIRURGI (THORAXKIRURGI)
Professor, overlæge, ph.d. Jan Jesper Andreasen
Tlf.: 97 66 46 51 | Mail: jja@rn.dk

HJERTEMEDICIN (KARDIOLOGI)
Professor, overlæge dr.med. Erik Berg Schmidt
Tlf.: 97 66 45 29 | Mail: ebs@rn.dk

Professor, overlæge, dr.med. Peter Søgaard (koordinerende klinikprofessor i klinik anestesi, børn, kredsløb og kvinder)
Tlf.: 97 66 44 39 | Mail: p.soegaard@rn.dk

Professor Mogens Lytken Larsen
Tlf.: 97 66 46 68 | Mail: lytken.larsen@rn.dk

Professor, Sam Riahi (elektrofysiologi)
Tlf.: 97 66 12 14 | Mail: sar@rn.dk

HORMON- OG STOFSKIFTESYGDOMME (ENDOKRINOLOGI)
Professor Peter Vestergaard
Tlf.: 97 66 36 73 | Mail: p.vestergaard@rn.dk

Professor Niels Ejskær
Tlf.: 97 66 36 56 | Mail: n.ejskjaer@rn.dk

INFEKTIONSMEDICIN
Professor, dr.med. Henrik Ib Nielsen
Tlf.: 97 66 39 30 | Mail: henrik.nielsen@rn.dk

KARKIRURGI
Ledende overlæge, Allan Kornmaaler Hansen
Tlf. 97 66 46 11 | Mail: akh@rn.dk

KLINISK BIOKEMI
Overlæge, ph.d. Henrik Krarup
Tlf.: 97 66 56 30 | Mail: h.krarup@rn.dk

Professor, overlæge, dr.med. Søren Risom Kristensen
Tlf.: 97 66 48 70 | Mail: srk@rn.dk

Professor, overlæge, dr.med. Aase Handberg (koordinerende klinikprofessor i klinik diagnostik)
Tlf.: 97 66 48 84 | Mail: aaha@rn.dk

KLINISK EPIDEMIOLOGISK AFDELING
Professor, overlæge Christian Torp-Pedersen
Tlf.: 97 66 63 30 | Mail: torp@rn.dk

KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN
Professor, overlæge, dr.med. Lars Jelstrup Petersen
Tlf.: 97 66 54 84 | Mail: lajp@rn.dk

KLINISK IMMUNOLOGI
Ledende overlæge Kim Varming
Tlf.: 97 66 55 42 | Mail: kv@rn.dk

KLINISK MIKROBIOLOGI
Professor, overlæge, dr.med. Henrik C. Schønheyder
Telefon: 97 66 53 76 | Mail: hcs@rn.dk

KRÆFTEBEHANDLING (ONKOLOGI) 
Professor, overlæge Ursula Falkmer
Tlf.: 97 66 14 11 | Mail: u.falkmer@rn.dk

KÆBEKIRURGI
Professor, overtandlæge, Thomas Jensen
Tlf. 97 66 27 98 | Mail: thomas.jensen@rn.dk

LUNGEMEDICIN
Afdelingslæge Ulla Møller Weinreich
Tlf.: 97 66 47 35 | Mail: ulw@rn.dk

MAVE- OG TARMKIRUGI (KIRURGISK GASTROENTEROLOGI)
Professor, overlæge, dr.med. Ole Thorlacius-Ussing (koordinerende klinikprofessor i klinik kirurgi og kræftbehandling)
Tlf.: 97 66 11 26 | Mail: otu@rn.dk

MEDICINSKE MAVE- OG TARMSYGDOMME
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Asbjørn Mohr Drewes (koordinerende klinikprofessor i klinik medicin)
Tlf.: 97 66 35 62 | Mail: amd@rn.dk

CENTER FOR ERNÆRING OG TARMSYGDOMM
Professor, overlæge, Henrik Højgaard Rasmussen
Tlf.: 97 66 35 63 | Mail: hhr@rn.dk

NEUROKIRURGI
Afdelingslæge Carsten Bjarkam
Tlf.: 97 66 24 09 | Mail: c.bjarkam@rn.dk

NEUROLOGI
Overlæge Boris Modrau
Tlf.: 97 66 22 39 | Mail: boris.modrau@rn.dk

NYRE- OG URINVEJSKIRURGI (UROLOGI)
Overlæge Niels. Chr. Langkilde
Tlf.: 97 66 32 29 | Mail: ncl@rn.dk

NYREMEDICIN (NEFROLOGI)
Professor, overlæge, dr.med. Jeppe Hagstrup Christensen
Tlf.: 97 66 37 55 | Mail: jeppe.hagstrup.christensen@rn.dk

ORTOPÆDKIRURGI
Professor, overlæge, Søren Kold
Tlf.: 40 15 06 46 | Mail: sovk@rn.dk

PATOLOGI
Professor, overlæge Mogens Vyberg
Tlf.: 97 66 52 71 | Mail: mv@rn.dk

PLASTIKKIRURGI
Konst. ledende overlæge, Lene Birk-Sørensen
Tlf.: 97 66 10 64 | Mail: l.birksoerensen@rn.dk

PSYKIATRIEN
Professor, overlæge Rasmus Licht
Tlf.: 97 64 37 56 | Mail: rasmus.licht@rn.dk

SEXOLOGISK KLINIK
Lektor, cand.cur., ph.d. Birgitte Schantz Laursen
Tlf.: 97 66 62 85 | Mail: bisl@rn.dk

Ledende overlæge, Astrid Højgaard
Tlf.: 97 66 79 93 | Mail: a.hoejgaard@rn.dk

SOCIALMEDICIN
Professor, overlæge Kirsten Fonager
Tlf.: 97 66 41 45 | Mail: k.fonager@rn.dk

ÆLDREMEDICIN (GERIATRI)
Professor, overlæge, ph.d. Stig Andersen
Tlf.: 97 66 41 82 | Mail: lasa@rn.dk / stiga@dadlnet.dk

ØJENSYGDOMME
Professor, overlæge. dr.med. Henrik Vorum
Tlf.: 97 66 26 39 | Mail: henrik.vorum@rn.dk

ØRE-, NÆSE-, HALSSYGDOMME
Overlæge ph.d. Michael Gaihede
Tlf.: 97 66 27 28 | Mail: mlg@rn.dk