Sexologisk Forskningscenter

Sexologisk Forskningscenter (SeFo) er en selvstændig enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Der blev taget initiativ til forskningscentrets oprettelse i 2012, og centret åbnede officielt som del af Klinisk Institut pr. 1. januar 2013.

SeFo ønsker en kvalificeret, nytænkende og åben sexologisk fagkultur i Danmark. Vi ønsker sexologisk forskning, undervisning og formidling på højeste internationale niveau, ligesom vi ønsker evidensbaserede og kvalitetssikrede forebyggelses-, sundhedsfremme- og behandlingsaktiviteter i relation til seksualitet.

SeFo vil bidrage til sin vision gennem udvikling og integration af sexologisk forskning, uddannelse, formidling og klinik. SeFo ønsker således at tilvejebringe ny viden og evidens ved at igangsætte forskningsaktiviteter samt udvikle og kvalitetssikre kliniske metoder. SeFo’s vil desuden arbejde for at styrke den præ- og postgraduate sexologiuddannelse og bidrage til at kvalificere verserende fag- og folkelige seksualitetsdebatter.

SeFo ønsker at udvikle et rummeligt og innovativt forsknings-, undervisnings- og behandlingsklima og vil møde kolleger, studerende, brugere, presse og almen offentlighed med åbenhed og samarbejdsvilje. Det er målsætningen, at SeFo skal udvikle sig til Danmarks førende sexologiske forsknings- og formidlingscenter, ligesom centret vil stå som en stærk sexologisk aktør i Norden med samarbejdsrelationer over hele verden.

 

Forskning

SeFo interesserer sig principielt for alle typer seksualvidenskabelig forskning. Det gælder fx udforskningen af seksuel adfærd, identitet og livsstil, seksuel funktion og dysfunktion, seksualitetens rolle ved somatisk og psykisk sygdom/funktionsnedsættelse, udbredelse og konsekvenser af seksuelle overgreb, udviklingstendenser i køns-, krops- og seksualitetskulturen, seksualfysiologi samt udvikling og evidensbasering af forebyggelse, sundhedsfremme, behandling og rehabilitering. Som eksempler på potentielle forskningsområder kan nævnes:

1) Kliniske problemstillinger

 • Effekten af sexologisk intervention
 • Seksualitetens betydning ved kroniske sygdomme som kræft, herunder kortlægning af ”hverdagssexologisk” praksis i det danske sundhedsvæsen
 • LGBT-personers møde med sundhedsvæsnet og LGBT-fagfolks arbejdsrelaterede trivsel
 • Følger af seksuelle overgreb
 • Seksualitet og aldring
 • Graviditet, fødsel og seksualitet

2) Folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger

 • Sammenhængen mellem seksualitet, livsstil, sundhed og trivsel
 • Seksuel forebyggelse og sundhedsfremme blandt unge, herunder effekten af seksualoplysende tiltag
 • LGBT-personers seksuelle levevilkår, livsstil, trivsel, sygelighed og mortalitet
 • Ældres seksuelle forhold og udfordringer
 • Udbredelse og konsekvenser af seksuelle overgreb

3) Seksualfysiologiske problemstillinger

 • Kroniske smertetilstande og seksualitet
 • Genital nerveskade ved diabetes
 • Udvikling af nye diagnostiske metoder inden for sexologien

4) Humanistiske problemstillinger

 • Sexologiens videnskabsteori og metodologi
 • Aspekter af seksualitetens, kønnets og kroppens historie, kultur, sociologi og filosofi

Læs Centerbeskrivelse for Sexologisk Forskningscenter her

Læs mere om SeFo’s videnskabelige publikationer og presseaktiviteter her

Læs nogle af de videnskabelige artikler, som tidligere masterstuderende har skrevet med udgangspunkt i deres specialer HER

Nedenfor ses to fotografier fra Sexologisk Forskningscenters festlige åbning torsdag den 11. april 2013. Centerets tilknyttede forskere talte under overskriften ”Fra celle til samfund”, og sexologiens danske fader – professor emeritus Preben Hertoft (1928-2017) – holdt festtalen. Desuden var der talere fra både Sverige og Norge.  

På gruppebilledet ses fra venstre: Professor Lotta Löfgren-Mårtenson (Malmö Universitet), lektor Charlotte Overgaard (AAU), lektor Birgitte Schantz Laursen (AAU), sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S), overlæge Astrid Højgaard (AUH), overlæge, adj. professor Morten Frisch (SSI & AAU), professor Annamaria Giraldi (KU), professor Elsa Almås (Højskolen i Agder), professor emeritus Preben Hertoft, professor Bo Møhl (AAU), professor Nico Rijkhoff (AAU), generalsekretær Bjarne B. Christensen (Sex & Samfund), dekan Lars Hvilsted (AAU), professor Christian Graugaard (AAU) og professor Erik Elgaard Sørensen (AAU). 

Læs mindeord om Preben Hertoft Her og Her.

Se TV2 Nords dækning af åbningsarrangementet HER

 

Til toppen

MASTERUDDANNELSEN I SEXOLOGI

Sexologisk Forskningscenter har siden 2013 varetaget en toårig masteruddannelse i sexologi, primært henvendt til fagfolk med sundhedsbaggrund. Uddannelsen har optag i ulige år.

 

Læs mere om masteruddannelsen i sexologi.

Presseklip om uddannelsen: i Weekendavisen og Ugeskrift for Læger

Læs interviews med tidligere masterstuderende i ”Jordemoderbladet”, ”Ergoterapeuten” og "Socialrådgiveren"

Se fire små introfilm om masteruddannelsen:

Om uddannelsen     
 

 

 

 

 

 

 

Mød en master i sexologi

Mød en studerende
 Mød en underviser

                                                        

Læs mere om "Den sexologiske filmkanon" på Biffen i Nordkrafts hjemmeside

Læs nogle af de masterspecialer, som foreløbig er udgået fra uddannelsen HER

Læs nogle af de videnskabelige artikler, som tidligere masterstuderende har skrevet med udgangspunkt i deres specialer HER.

Læs tidligere masterstuderende Helle Gerbilds ph.d.-afhandling om rejsningsproblemer og fysisk aktivitet HER

Fotografier fra dimissionshøjtidelighederne i hhv. 2015 og 2017

Næstnederst ses billeder fra en ”sexologisk byvandring” i København i efteråret 2017 med seksualitetshistoriker Peter Edelberg som guide. På samme modul var de studerende på studiebesøg hos AIDS-Fondet, Sex & Samfund, Sundhedsstyrelsen og Sexologisk Klinik.

Nederst ses et billede fra en ekskursion til Statens Museum for Kunst i efteråret 2020, hvor inspektør Annette Rosenvold Hvidt gav eksempler på erotiske fremstillinger i dansk guldalderkunst.

Fra en "sexologisk byvandring"Fra en ekskursion til kunstens verden

Til toppeN

 

 

Projekt Sexus

I efteråret 2017 lancerede Sexologisk Forskningscenter i samarbejde med Statens Serum Institut den storstilede befolkningsundersøgelse Projekt Sexus, som skal kortlægge danskernes seksuelle holdninger, erfaringer og adfærd og sætte fokus på samspillet mellem seksualitet, livsstil, sundhed og sygdom.

Læs mere om undersøgelsen her: www.projektsexus.dk

Undersøgelsen blev offentliggjort den 28. oktober 2019.

Hør professor Christian Graugaard fortælle om studiets nøglefund HER

Læs mere i Politiken

Læs mere på TV2’s hjemmeside

Læs flere Projekt SEXUS-relaterede pressehistorier

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

 

HERTOFT-EFTERMIDDAGE PÅ RIGSHOSPITALET

I samarbejde med Sex & Samfund står Sexologisk Forskningscenter bag de såkaldte ”Hertoft-eftermiddage”, som afholdes i vinterhalvåret i Psykiatrisk Auditorium på Rigshospitalet i København. Eftermiddagene præsenterer forskelligartede oplæg af sexologisk relevans, de er gratis, og alle er velkomne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To rådgivere fra AIDS-Fondet fortæller om fænomenet ”chemsex” på en Hertoft Eftermiddag i 2022

 

Se program for 2021-22

Se program for 2020-21

Se program for 2019-20

Se program for 2018-19

Se program for 2017-18

Se program for 2016-17

Se program for 2015-16

Til toppen

konferencer om seksuel sundhed

I samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Sex & Samfund og Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed er Sexologisk Forskningscenter i ulige år medarrangør af faglige konferencer med fokus på seksuel forebyggelse og sundhedsfremme i Danmark. Konferencerne henvender sig primært til kommunale sundhedsarbejdere, ngo’er, beslutningstagere og forskere.

Se programmet for 2019-konferencen HER

Se programmet for 2017-konferencen HER

Se høring på Christiansborg i anledning af skolernes seksualundervisnings 50-års jubilæum den 29/11 2020 (med oplæg fra Christian Graugaard) HER

Til toppen

Lærebog i sexologi

43 år efter udgivelsen af Preben Hertofts lærebog "Klinisk sexologi" - den første af sin art i Norden - udkom den nye, store grundbog i faget "Sexologi - faglige perspektiver på seksualitet" (Munksgaard) i september 2019. Bogen er redigeret af professorerne Christian Graugaard, Annamaria Giraldi og Bo Møhl. Fra Sexologisk Forskningscenter har også Birgitte Schantz Laursen, Morten Frisch, Charlotte Overgaard, Jan Fouchard og Astrid Højgaard leveret bidrag til bogen.

Læs mere om bogen HER

Læs anmeldelsen i fagtidsskriftet "Sygeplejersken" HER

Læs anmeldelsen i ”Ugeskrift for Læger” HER

Læs et interview med Christian Graugaard om bogen HER

Læs et interview med bogens redaktører i ”P – Psykologernes Fagmagasin” HER

Til toppen

Faglige konsulentopgaver

Sexologisk Forskningscenter bliver undertiden ansat til at yde sexologisk bistand for faglige organisationer og myndigheder som Sundhedsstyrelsen

Hør podcasten "Den LGBT-venlige praksis"

Læs rapporten "LGTB-personers møde med almen praksis - udfordringer og muligheder"

Læs rapporten ”Kun med kondom – en kvalitativ undersøgelse af 18-23-åriges kondombrug”

Se Red Barnets hjemmeside for mennesker med seksuelle tanker om børn HER

Sexologisk Forskningscenter har ved flere lejligheder udbudt kurser i "hverdagssexologi" for fagpersoner. I 2019 blev der således - i et samarbejde med Sexologisk Center, Aalborg Universitetshospital - afholdt to to-dages kurser for sundhedsprofessionelle i Københavns Kommunes rehabiliteringscentre. Se programmet HER.

 

Til toppen

Diverse presseklip

Radio og podcasts  

(Links til Radio 24/syv er midlertidigt ude af drift)

”Psychopathia Sexualis #3: Historien om seksualitetens historie”, 16/10 2021 (interview med Christian Graugaard v/ Mathias Kryger)

”Vi har lyst”, R4dio 9/10 2021 (interview med Christian Graugaard)

”Oprejsning”, 27/4 2021 (interview med Christian Graugaard i podcast om mænds seksualitet v/ Anne Sofie Allarp og Thomas Skov) - We transfer - tidsbegrænset adgang

Podcast om unge og seksualitet, 26/3 2021 (samtale mellem Niels Ulrik Sørensen og Christian Graugaard)

”24 spørgsmål til professoren m/ Christian Graugaard og Lone Frank” (Radio 24/syv, 18/2 2017)

Astrid Højgaard og Christian Graugaard i ”Hyrdetimer” (Ældresagens podcastserie, 2020)

”Er er liv på Venus?” med bl.a. Christian Graugaard (afsnit 1 og 5) (Podcast-serie i fem afsnit, P1, 2020)

”Skam, skeder og smerter ved sex” med Christian Graugaard (Stetoskopet, 15/6 2020)

»Alle alene i verden» med bl.a. Christian Graugaard (Supertanker på P1, 13/4 2020)

Interview med Christian Graugaard om sex og psykisk sygdom (Radio Gloria, 11/6 2020)

”Manden og kvinden”, R4dio, 16/3 2020 (interview med Christian Graugaard)

Politiken 4/6 2019 (podcast med Christian Graugaard i anledning af jubilæet for pornografiens frigivelse)

”Sex er en sundhedsparameter” med bl.a. Christian Graugaard (Tændt på P1, 5/9 2017)

”Sex på godt og ondt” med bl.a. Christian Graugaard (Tændt på P1, 19/10 2018)

”Sådan gør vi, når vi … har sex med hinanden” med bl.a. Christian Graugaard (Supertanker på P1, 17/9 2018)

Christian Graugaard og Camille Rishøj Nielsen i “Den Blå Bog” (Radio 24/syv, 18/10 2019)

Christian Graugaard og Morten Lindberg/Master Fatman i “Croque monsieur” (Radio 24/syv, 3/2 2019)

Christian Graugaard og Kuno Sørensen i «Forældreintra» (Radio 24/syv, 29/9 2018)

Christian Graugaard og Lone Frank i “24 spørgsmål til professoren” (Radio 24/syv, 18/2 2017)

Christian Graugaard, Lone Frank og Niels Lyngsøe i ”Sex på hjernen”, en live-samtale (Det Kgl. Bibliotek, 16/3 2017)

Christian Graugaard og Niels Lyngsøe om ”Sex og sprog” (Radio 24/syv, 19/5 2013)

Christian Graugaard i ”Flaskens ånd» med Poul Pilgaard Johnsen (Radio 24/syv, 2/2 2013)

 

Artikler

Femina, 4/6 2021 (interview med bl.a. Christian Graugaard)

Portræt af Christian Graugaard (Jyllands-Posten, 2/1”Du må ikke røre! Lige nu rammer hudsulten os alle” (Information 2/4 2020)1 2019)

Interview med Christian Graugaard (Information, 24/7 2019)

LGBT-personers møde med sundhedssektoren (Ugeskrift for Læger, 19/8 2019)

”Når lægen rammes af akut blufærdighed” (Ugeskrift for Læger, 27/5 2019)

Kristeligt Dagblad, 28/7 2017 (interview med Christian Graugaard)

“Tror du også, at sex er ren, rå naturdrift? Så tager du fejl, siger professor i sexologi” (Zetland, 30/12 2016)

Süddeutsche Zeitung, 27/3 2015 (interview med Christian Graugaard)

 

TV

”Sandheden om danskernes sexliv” med Morten Frisch og Christian Graugaard (DR2, oktober 2019)

 

Til toppen

Kontakt

Birgitte Schantz Laursen
Lektor, daglig leder af Sexologisk Forskningscenter
Tlf.: 97 66 62 85
Mail: bisl@dcm.aau.dk

Christian Graugaard
Professor
Tlf.: 28 86 65 60
Mail: chgr@rn.dk

AKTUELT OG TIDLIGERE TILKNYTTEDE FORSKERE

 

 

 

 

Christian Graugaard
Professor i almen sexologi, cand.med, ph.d.
Sexologisk Forskningscenter
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Klinisk Institut
Aalborg Universitet
Telefon 28866560
Email: chgr@rn.dk
 

 

 

 


Birgitte Schantz Laursen
Lektor, cand.cur, ph.d.
Sexologisk Forskningscenter og
Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Klinisk Institut
Aalborg Universitet
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg
Telefon: 22408763
Email: bisl@rn.dk
 

 

 

 

 

Charlotte Overgaard
Lektor i folkesundhedsvidenskab, jordemoder, cand.scient.san., ph.d.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Aalborg Universitet
Niels Jernes Vej 14
Bygning 3:207B
9220 Aalborg Øst
Telefon 99407299
Email: co@hst.aau.dk
 

 

 

 

 

Bo Møhl
Professor i klinisk psykologi
Cand mag, cand psych, specialpsykolog i psykiatri
Det Humanistiske Fakultet
Institut for Kommunikation
Aalborg Universitet
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Øst
Mobil: 2622 0295
Email: bomoehl@hum.aau.dk
 

 

 

 

 


Astrid Ditte Højgaard
Klinisk lektor, ledende overlæge, cand.med.specialist i klinisk sexologi,
Sexologisk Klinik
Aalborg Universitetshospital
Reberbansgade 15
9000 Aalborg
Telefon 21303270
Email: a.hoejgaard@rn.dk
 

 

 

 


Morten Frisch
Adjungeret professor i seksuel sundhedsepidemiologi, overlæge, ph.d., dr.med.
Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Statens Seruminstitut
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon 32683160
Email: mfr@ssi.dk


 

 

 


Nico Rijkhoff (tilknyttet 2013-2019)
Professor i urogenital rehabilitering, dr.ir
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 7
Lokale: E1-205
9220 Aalborg Ø, DK
Fastnet: 9940 8810
Email: nr@hst.aau.dk

 

 

 

 

 

Ellen Moseholm Larsen (ansat 2016-2018)
Postdoc, ph.d., cand.scient.san.
Sexologisk Forskningscenter
Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Statens Seruminstitut
Artillerivej 5
2300 København S
Telefon: 32688337
Email: elml@ssi.dk
 

 

 

 

 

Line Anne Roien (ansat 2015-2018)
Cand.pæd., ph.d.-studerende
Sexologisk Forskningscenter
DPU (Aarhus Universitet)
Telefon: 93 50 83 82
Email: lianr@edu.au.dk
 


 

 

 


Laila Twisttmann Bay (ansat 2017-2020)
MHH, cand.scient.san., ph.d.-studerende
Sexologisk Forskningscenter
Sexologisk Klinik (Psykiatrisk Center København)
Reumatologisk Afdeling (Odense Universitetshospital)
Telefon: 81 11 05 58
Email: laila.t.bay@rsyd.dk 

 

 


Jan Fouchard (ansat i sidste halvår af 2018)
Speciallæge, ph.d.
Sexologisk Forskningscenter
Email: janfouchard@hotmail.com


 

 

 


Siri Jonina Egede (ansat i sidste halvår af 2018)
Cand.scient.soc.
Sexologisk Forskningscenter
Email: siriegede@dcm.aau.dk 

 

 

Signe Hanghøj (ansat første halvår af 2017)
Postdoc, cand.mag., MPH, ph.d.
Sexologisk Forskningscenter
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Klinisk Institut
Aalborg Universitet
Telefon: 27 31 88 06.
Email: hanghoej@dcm.aau.dk


 

 

 


Helle Gerbild (tilknyttet 2019-2021)
PT, MHS, master i sexologi, ph.d. studerende
Sexologisk Forskningscenter
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Telefon: 51 15 87 20
Email: heng@ucl.dk

 

 

 


Josefine Bernhard Andresen (ansat 2019-2024)
Cand.scient.san.publ., ph.d. studerende
Sexologisk Forskningscenter
Statens Serum Institut
Telefon: 32 68 84 86
Email: jban@ssi.dk

 

 

 


Nana Ernst Toldam (ansat november 2021-juli 2022)
Master i sexologi, cand. pæd., jordemoder
Sexologisk Forskningscenter
Telefon: 26845807
Email: nanaernst@gmail.com