Forskning for fremtiden

Forskning for fremtiden

Forskningsseminar 2022 fyldte 5. maj auditoriet på NOVI til randen med forskere, der deltog for at høre om, hvad fremtiden og strategierne peger imod for den fremtidige forskning, herunder det tætte samarbejde mellem Aalborg Universitet og den nordjyske sundhedssektor.

I seminarets første oplæg slog institutleder på Klinisk Institut, AAU, Sten Rasmussen og forskningschef på Aalborg Universitetshospital Egon Toft fast, at var der ikke et universitetshospital, så ville der heller ikke være en lægeuddannelse i Nordjylland og visa versa – vel at mærke med patienterne i centrum.

Tæt samarbejde

Makkerparret sidder dør om dør på Klinisk Institut, hvilket befordrer og styrker deres tætte samarbejde. 

Sten Rasmussen introducerede til Klinisk Instituts aktiviteter ved at fortælle om den forskningsbaserede praksisnære og casebaserede undervisning i et professionelt befordrende studiemiljø, der styrker og sikrer, at de studerende får et sikkert og solidt afsæt til arbejdet som læger og forskere. 

”Det er vigtigt at rekruttere de bedste undervisere” for at sikre undervisningen på et højt fagligt niveau, fastslår Sten Rasmussen.

”Forskningen er koblet på hjemtag”, fastslog Egon Toft og uddybede vigtigheden af at få input og ønsker fra forskerne, så der kunne søges forskningsmidler til projekter. FUI’s (Forskning, Uddannelse og Innovation) administration, der drives af dygtige medarbejdere, som står klar til at hjælpe.

”Vi prøver at finde det, der er bedst for helheden,” sagde Egon Toft og Sten Rasmussen gjorde det klart, at ”folk kan gå til os begge to.” ”Vi har sammen fokus på rekruttering og hjemtag” sagde Sten Rasmussen

Begge ser det tætte samarbejde fortsat, selvom Klinisk Institut flytter ud af Forskningens Hus i løbet af det kommende efterår/vinter. De prøver også at undgå, at forskningscentre bliver delt op under udflytningen ved at flytte medarbejdere i samlede grupper ud på en ny adresse på samme tid.

”Dejligt, at der er så godt et samarbejde. I det store hele, så kører det godt,” opsummerede seminarets konferencier Henrik Vorum. 

Millioner af forskningskroner venter på at blive samlet op

”Der kommer midler. Det er jeg 100% sikker på. Vi skal prøve at tappe ind i de mange millioner kroner,” fortæller Ole Kæseler Andersen, prodekan for forskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Han arbejder for, at det lykkes at skaffe forskningsmidler til mange nye vigtige og for samfundet væsentlige projekter. 

”Forskningen er ikke kun til, fordi vi synes, det er interessant,” var Ole Kæseler Andersens klare budskab. 

”Politikere ønsker missionsdrevet forskning. Det skal have impact. Politikerne vil have value for money,” fortæller Ole Kæseler Andersen i sit oplæg.

Til gengæld ser han rigtig gode muligheder for at netop forskningen ved Aalborg Universitet får del i de store forskningspuljer, der er tilgængelige nu og i fremtiden. 

”Vi har hele tiden arbejdet med viden for verden. Vi er tæt på virkelige problemer. Det missionsdrevne ligger i vores DNA og ligger til højrebenet for os,” pointerer Ole Kæseler Andersen, der også siger, at ”en stor del af løsningen ligger i, at vi skal finde løsninger sammen. Interdisciplinært.”

Og som et godt eksempel på den interdisciplinære tilgang gav han Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenestforskning (DACS), der har mange forskellige aktører og discipliner, som samarbejder om at finde svar på meget komplekse problemer. 

Fremtidige visioner

Borgerne får en mere central rolle i egen behandling i det fremtidige sundhedsvæsen og mere individuelle forebyggelses- og behandlingsforløb. Det er sammen med en vision om optimeret brug af robotteknologi og kunstig intelligens til gavn for patienterne elementer i den fremtidige strategi for det nordjyske sundhedsvæsen, hvor hospitalet tager lægeligt ansvar i 72 timer efter patienter er udskrevet. 

Michael Braüner Schmidt tegnede konturerne for visionerne og strategien for, hvordan fremtiden bliver for borgere og patienter i Nordjylland. 

Stolthed

”Vi arbejder målrettet med sammenhængskraft og synergi på tværs af AAU og Region Nordjylland. Så det er interessant at høre, hvad vores ledelse har at sige om den fælles retning. Det er vigtigt at ledelsen stiller op og demonstrer fællesskabet. Jeg er stolt over at være en del af en organisation med mange kompetente mennesker, der vil samarbejde om det fælles mål at styrke patienternes forløb,” fortæller Mette Grønkjær, professor i klinisk sygepleje. Hun var blandt seks oplægsholdere med hvert sit speciale.

Henrik og Monopolet 

Forskningsseminaret blev afrundet med ”Henrik og Monopolet,” hvor et panel ledet af Henrik Vorum svarede på svære spørgsmål og uløselige dilemmaer til stor morskab for deltagerne på årets forskningsseminar. 

 

Flere nyheder