Kan du bruge 200.000 kr. til din forskning?

Fulbright Denmark uddeler legater til danske forskere, der skal på et selvarrangeret, kombineret forsknings- og undervisningsophold i USA.

Legaterne gives til post.doc, adjunkter, lektorer eller professorer. Opholdets varighed skal være et til to semestre (4-10 mdr.). Legatet er på 200.000 kr.

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 14. februar 2023.

Læs mere om legatet på www.fulbrightcenter.dk eller kontakt Fulbright Danmark via info@fulbright.dk.

Flere nyheder