Ny viceinstitutleder for undervisning vil gøre studiemiljøet på AAU endnu bedre

Lagt online: 23.04.2021

Fra 1. maj 2021 vil Jette Kolding Kristensen være en fast del af Klinisk Instituts ledelse som viceinstitutleder for undervisning. I det nye job vil hun arbejde på at videreudvikle og kvalitetssikre kandidatuddannelsen i almen medicin.

Jette Kolding Kristensen, viceinstitutleder for undervisning på Klinisk Institut, Aalborg Universitet- Jeg brænder rigtig meget for undervisning og har arbejdet med udvikling af den almene medicinske undervisning i en årrække, så opgaverne i jobbet som viceinstitutleder ligger i tråd med det, jeg synes, der er spændende. Jeg glæder mig til at komme i gang med opgaverne og til et godt samarbejde med det team, der er, siger Jette Kolding Kristensen.

Studiemiljø med trivsel og faglig udvikling

Jette Kolding Kristensen har flere ideer til, hvordan undervisningen kan udvikles i de kommende år, og hvordan undervisere og studerende kan skabe et endnu bedre studiemiljø. Ud fra de studerendes seneste semesterevalueringer fra en periode præget af covid, har hun fundet et mønster, hvor der var fokus på studiemiljøet.

- Hvis man har et godt studiemiljø og trives i det, man laver, så er man også mere modtagelig og motiveret for læring, så jeg tænker, det er et område, vi skal have kigget på. Jeg kan se, det går igen på alle semestrene, så der ligger en udfordring, siger Jette Kolding Kristensen.

Train the trainer

Gode undervisere underviser godt. God undervisning giver bedre studerende – og læger fra medicinstudiet. Det forudsætter et fortsat stærkt fokus på at underviserne også undervises og udvikler deres talenter. Et fokus Jette Kolding Kristensen vil have som viceinstitutleder for undervisning.

- Vi skal arbejde videre med det, der kaldes train the trainer – altså få klædt underviserne på til at skabe den bedste undervisning, siger Jette Kolding Kristensen og uddyber: ”Brugen af digitale værktøjer er et fokus område på Medicinstudiet i Aalborg og anvendelsen af digitale redskaber i vores undervisning er en kompetence, vi skal arbejde videre med og blive bedre til som undervisere. Der er et udviklingspotentiale.

Superbrugere af digitale værktøjer

I dag er der rigtig stor forskel på, hvad der bruges af digitale værktøjer og de kompetencer, der hører til brugen af værktøjerne. 

- Det går fra noget helt elementært som at kunne gebærde sig Teams og/eller Zoom til anvendelse af elekroniske redskaber til deltagerinvolvering. Der findes jo rigtig mange redskaber, som man kan bruge til at løfte undervisningen og gøre den mere spændende og dialogbaseret, siger Jette Kolding Kristensen.

Brugen af digitale værktøjer er ikke nødvendigvis lig med juhu-oplevelser og undervisning, der fungerer optimalt.   

- En af de ting, jeg hører, er, at når vi bruger digitale redskaber, så får undervisningen mere karakter af en monolog og dialogen med de studerende – og mellem de studerende bliver svære. Den problembaseret læring (PBL) går lidt tabt, når vi arbejder digitalt. Så jeg tænker, vi skal blive bedre til at blive superbrugere i at skabe dialogbaseret undervisning ved brug af de digitale muligheder, siger Jette Kolding Kristensen.

Erfaren underviser, forsker og praktiker

De seneste par år har hun som ansvarlig for den almen medicinske undervisning fået et dybt og indgående kendskab til kandidatdelen af lægeuddannelsen. Hun har især fokuseret på, hvordan undervisningen struktureres, og den får en høj kvalitet, bl.a. i form af et stort læringsudbytte for de studerende. 

Jette Kolding Kristensen tog sin lægevidenskabelige embedseksamen på Aarhus Universitet i 1993 og blev i 2001 tildelt ph.d.-graden samme sted. Fire år senere blev hun speciallæge i almen medicin. Siden 2006 har hun været praktiserende læge i Aarhus. Efter sin ph.d. har hun også haft en akademisk karriere som seniorforsker og lektor på Institut for Almen Medicin, Aarhus Universitet inden hun i marts 2017 bliver klinisk professor ved Center for Forskning og uddannelse i Almen Medicin på Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Som forsker i type 2 diabetes, med fokus på kvalitetsudvikling og kliniske vejledninger, samt underviser på Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet er hun en del af det dynamiske tværfaglige miljø, der bidrager til udviklingen af almen praksis. 

Når arbejdet ikke kalder, så er det i høj grad familien med mand og to voksne børn, der optager hende. Og hun elsker at gå ture i skovene på Mols, hvor familien har sommerhus.

Flere nyheder