Nye kliniske professorer til Klinisk Institut

Klinisk Institut byder velkommen til Michael Gaihede, der er tiltrådt som klinisk professor inden for Øre-, Næse-, Hals-Kirurgisk, og Peter Bjerring der er tiltrådt som Klinisk Professor inden for dermatologi.

Lagt online: 19.07.2019

Michael Gaihede er uddannet speciallæge i Øre-, Næse- Halskirurg, og han har publiceret flere end 60 artikler og har over 100 nationale og internationale foredrag bag sig. Han forsker i mellemørets fysiologi og herunder trykregulering af mellemøret samt dets betydning for ørekirurgisk behandling. Michael Gaihede har etableret den kliniske undervisning i ØNH-sygdomme af medicinstuderende i første omgang under Århus Universitet og siden i samarbejde med overlæge Dan Dupont Hougaard ved Aalborg Universitet. Sundhedsteknologistuderende har også været en del af undervisningsporteføljen ligesom vejledning af en længere række studenterforskningsprojekter. Michael Gaihede har i en årrække været formand og arbejdet i bestyrelsen for Dansk Otokirurgisk Selskab og fungeret som korresponderende medlem af både det svenske og finske selskab for ørekirurgi. Michael Gaihede er udover sin ansættelse hos Klinisk Institut tilknyttet Audiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Peter Bjerring forsker i dermatologisk laserbehandling og behandling af forstadier til hudkræft og non-melanom hudkræft - med særligt fokus på lysbehandling af disse sygdomme. Peter Bjerring har mere end 30 års national og international klinisk og forskningsmæssig erfaring indenfor lys- og laserbehandling af hudsygdomme og har opbygget et omfattende nationalt og internationalt netværk. Peter Bjerring er udover sin ansættelse hos Klinisk Institut specialeansvarlig overlæge i dermato-venerologi på Aalborg Universitetshospital.