AAU logo

Nyhedsbrev fra Center for Klinisk Forskning

Center for Klinisk Forskning ved Regionshospital Nordjylland udgiver nyhedsbrev hver 3. måned.

Lagt online: 16.04.2018

Find nyhedsbrevet som pdf version: CKF - Forskning og Udvikling i Fokus_april 2018.

Nyhedbrevet kan også findes på Region Nordjyllands personalenet (kræver login).

Flere nyheder