Nyt fra Institutsekretariatet – Klinisk Institut, AAU

Nyt fra Institutsekretariatet – Klinisk Institut, AAU

I forbindelse med nogle omrokeringer og ændringer af arbejdsfunktioner i Institutsekretariatet, kan vi herved informere jer om nedenstående ændringer:

Christina Øllegaard Elmer vil pr. 01.07.2022 varetage HR-funktionen med arbejdsopgaver inden for 
rekruttering, ansættelseskontrakter, ansættelsesforhold og ID-oprettelser. 
Hun kan kontaktes på e-mail inst.klinisk.hr@dcm.aau.dk. tlf. 9940 7179 eller mobil 2434 8495.  

Mette Bjerring er pr. 01.05.2022 ansat som ph.d.-koordinator med arbejdsopgaver inden for rådgivning og praktisk planlægning for Ph.d.-studerende og vejledere under ph.d.-skolen for Medicine, Biomedical Science and Technology.  
Hun kan kontaktes på e-mail inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk, tlf. 9940 9591. 

Tina Krogh Sørensen er ansat om Strategisk rådgiver på Klinisk Institut. 
Hun skal primært arbejde med rådgivning af institutledelsen og sikre fremdrift i instituttets strategiske virke. 
Hun kan kontaktes på e-mail: tinaks@dcm.aau.dk (fra 15.08.2022)

Studiesekretariatet: 
Louise Andersen er ansat som ny studiesekretær pr. 01.08.2022. (e-mail: louiseka@dcm.aau.dk).
Tove Sørensen (tidligere KI/HR) er ansat som barselsvikar for studiesekretær Rim El-Fil i perioden 01.07.2022 – 31.12.2023. (e-mail: tovems@dcm.aau.dk).

Flere nyheder