Professor Sten Rasmussen fortsætter som institutleder på Klinisk Institut

Lagt online: 05.03.2021

”Det er med glæde, jeg kan meddele, at professor Sten Rasmussen tiltræder som institutleder på Klinisk Institut med virkning fra 1. marts 2021,” oplyser dekan Lars Hvilsted Rasmussen.

Sten Rasmussen har det seneste halve år været konstitueret institutleder. Han har et indgående kendskab til vores lægeuddannelse og spillede en afgørende rolle i etableringen af den nye kandidatuddannelse i musculoskeletal fysioterapi. Han er særdeles passioneret omkring undervisningen i det kliniske miljø samt indførelse af forskning som en væsentlig del af uddannelserne.

Som institutleder vil Sten Rasmussen få ansvaret for at sikre den fortsat høje kvalitet i uddannelser, forskning og vidensformidling under Klinisk Institut, ligesom han også vil have det overordnede ansvar for, at aktiviteterne er i tråd med både SUND’s vision og AAU’s strategi. Sten indtræder desuden i fakultetsledelsen.

”Jeg glæder mig meget til at fortsætte det gode og konstruktive samarbejde med Sten, ” meddeler Lars Hvilsted Rasmussen.

Sten Rasmussen vil få et meget tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospitals nye forskningschef, der tiltræder til sommer. Såvel fakultetsledelsen som hospitalsledelsen har et ønske om at binde universitet og hospital endnu tættere sammen. Et tæt formaliseret samarbejde mellem disse to lederstillinger skal sikre, at vi trækker på samme hammel til fælles bedste.

Flere nyheder