Om Klinisk Institut

Klinisk Institut blev etableret 1. januar 2013. Instituttet har fysisk beliggenhed i tilknytning til Aalborg Universitetshospital, hvor forskning, uddannelse og klinik er i direkte sammenhæng med hinanden.

Klinisk Institut driver forskning inden for de kliniske specialer og leverer desuden forskningsbaseret undervisning til alle fagområder på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse, og bidrager til masteruddannelsen i sexologi. Klinisk Institut har tilknyttet omkring 40 forskningsenheder med hvert deres speciale. Mange af forskningsenhederne er organiseret i en række tværfaglige forskningssamarbejder inden for større forskningsområder, f.eks. hjerte-kar-sygdomme, kræftsygdomme og neurologiske tilstande. De fleste enheder er affilieret med Region Nordjylland (fx via Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland), mens nogle står selvstændigt og udelukkende som en del af Klinisk Institut. Dette gælder fx Center for Almen Medicin og Center for RNA Medicine (Campus København).

Klinisk Institut er derfor i en unik position, som gør det muligt at kunne trække på de stærke kompetencer fra begge organisationer for at kunne nå sine mål.

Placering af Klinisk Institut i samspillet mellem Aalborg Universitet, Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital ses nedenfor:

Internt er Klinisk Institut organiseret på følgende måde

Organiseringen på Klinisk Institut afspejler i væsentlig grad organiseringen på Aalborg Universitetshospital, særligt hvad angår forskningens organisering, og denne er organiseret omkring klinikkerne på hospitalet. For hver klinik på Aalborg Universitetshospital er der udpeget en ”koordinerende klinikprofessor” som har det koordinerende ansvar på tværs af den enkelte kliniks faglige område, og som referer til institutlederen og hospitalsledelsen. Sidestillet med disse er lederne af de forskningsenheder ved Klinisk Institut, som ikke er affilieret med Region Nordjylland eller Aalborg Universitetshospital.

Herunder er der, for hvert speciale på klinikkerne, enten en klinisk (lærestols)professor eller en forskningsansvarlig (i de tilfælde hvor der ikke er ansat en professor inden for specialet), som har ansvaret for forskningen, undervisningen og den faglige udvikling inden for specialet, og som i det daglige refererer til den koordinerende klinikprofessor.

Den enkelte forsker har forskningsfrihed, men arbejder ud fra den overordnede strategi og de overordnede retningslinjer fra hhv. universitet, klinik, hospital, fakultet og institut, afhængig af tilknytning.

Alle teknisk-administrative medarbejdere refererer til administrationschefen på Klinisk institut, dog med undtagelse af de, som er tilknyttet en særskilt forskningsenhed. Disse refererer til lederen for enheden.

Organisationsdiagram (pdf)

About Department of Clinical Medicine in English (pdf)

Fakta og tal pr. 1. oktober 2021

  • 63 professorer
  • 444 ansatte
  • 145 ph.d.-studerende
  • 406 medicinstuderende