Spring til indhold
Forside

For ansatte

Som ansat på Klinisk institut har du mulighed for at bruge vores IT-programmer hjemmefra og fra din egen PC. Logger du på hjemmefra eller uden for AAU's netværk, kræver det, at du har rettighederne til det. Dem får du, når du bliver ansat og får oprettet et medarbejder-ID i vores IT-systemer. Det samme gælder, hvis du anvender din hjemme-pc.

Få hjælp til IT

For ansatte

Som ansat på Klinisk institut har du mulighed for at bruge vores IT-programmer hjemmefra og fra din egen PC. Logger du på hjemmefra eller uden for AAU's netværk, kræver det, at du har rettighederne til det. Dem får du, når du bliver ansat og får oprettet et medarbejder-ID i vores IT-systemer. Det samme gælder, hvis du anvender din hjemme-pc.

Få hjælp til IT

Økonomi

Projektøkonomi

Reglerne for processer i forbindelse med ansøgninger om eksterne forskningsmidler er beskrevet her.

Klinisk Instituts økonomimedarbejdere administrerer instituttets eksternt finansierede projekter ud fra AAUs regelsæt. Økonomimedarbejderne kontaktes i forhold til alle økonomiske forhold i forbindelse med projektdrift.

Retningslinjer og procedurer

Her er samlet dokumenter der dokumenterer retningslinjer og procedurer inden for økonomi, som er gældende for ansatte på Klinisk Institut. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte  økonomiafdelingen.

For økonomihenvendelser kontakt

Økonomiafdelingen, Klinisk Institut
Telefon: 97 66 62 57
E-mail: inst.klinisk.oekon@dcm.aau.dk

Faciliteter

Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har en række faciliteter, som ansatte og studerende på Klinisk Institut kan benytte til både forskning, undervisning og mødeaktiviteter.

Universitære råd og udvalg

Klinisk Institut er repræsenteret i de forskellige universitære organer på både institut- og fakultet niveau. Det gælder:

Du kan læse mere om de universitære organer, og hvilken rolle og ansvar de spiller og har, i Aalborg Universitets vedtægter i AAU håndbogen.

Institutråd og SU

Institutrådet består af medarbejdere fra Klinisk Institut. Formålet med dette råd er at drøfte anliggender, som har relevans for instituttet og dets medarbejdere.

Samarbejdsudvalget består af repræsentanter fra ledelsen samt repræsentanter fra de forhandlingsberettigede faglige organisationer.

Fra november 2015 er møderne mellem udvalgene samkørte i den udstrækning emnerne på dagsordenerne tillader det - blandt andet med hensyn til fortrolighed omkring visse emner.

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater er tilgængelig via Microsoft Teams (kræver AAU login).

Arbejdsfællesskabet - stærkere sammen

KIs arbejdsfællesskab består af en gruppe ansatte, der er afhængige af hinanden for at lykkes med en fælles kerneopgave som er at drive forskning og levere forskningsbaseret undervisning til lægeuddannelsen. Stærke arbejdsfællesskaber betyder, at vi fokuserer på at løse vores kerneopgave i fællesskab på arbejdspladsen, fordi vi i et stærkt arbejdsfællesskab har tillid til, at alle faggrupper har kompetencer og viden, der er nødvendige for at løse den kerneopgave.

Bestillinger, rejser og udlæg

Herunder linkes til dokumenter med information og retningslinjer vedrørende rejser og udlæg. Desuden kan rejseafregnings- og udlægsblanket downloades til brug for ansatte ved Klinisk Institut. I boksen til højre linkes til diverse dokumenter med informationer og regler til håndtering af rejser og udlæg.