Spring til indhold
ForsideForskning

Ph.d.-uddannelse

Klinisk Institut er ansvarlig for den kliniske del af undervisningen på kandidatuddannelsen i medicin og vores ansatte varetager også udarbejdelse af undervisningsmateriale til masterudannelsen i Sexologi. Her finder du en samling af relevante oplysninger til dig som ph.d.-studerende eller kommende ph.d.-studerende ved Klinisk Institut.

Ph.d.-uddannelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er en forskeruddannelse på højeste internationale niveau. Forskeruddannelsen er værdifuld for en akademisk karriere i sundhedsvæsenet i Danmark eller i udlandet. Ph.d.-uddannelsen er en treårig forskeruddannelse, hvor den studerende gennemfører et selvstændigt forskningsarbejde og skriver en ph.d.-afhandling under vejledning af en erfaren forsker. Undervejs i uddannelsen indgår den studerende i et forskermiljø, samarbejder med danske og internationale forskere inden for sit forskningsfelt og har mulighed for at gennemføre et forskningsophold i udlandet. Som en del af ph.d.-uddannelsen følger den studerende desuden ph.d.-kurser og formidler forskningsresultater i undervisning og i anerkendte tidsskrifter.